Бобровицька РДА
АнонсиКозелецьке відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області інформує

Назад

Своєчасне проведення навчань з питань охорони праці – запорука безпечної роботи

Велике значення для підвищення якості та ефективності роботи підприємства має належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників, а також навчання з питань охорони праці.

Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлено Законом України «Про охорону праці» (ст. 18. «Навчання з питань охорони праці»). Відповідно до вимог цієї статті працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці та надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у разі виникнення аварії.

Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, встановлюється Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05, яке затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15. Також цим наказом затверджений Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

На підприємствах, згідно п.3.2 Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляється і затверджується відповідне Положення підприємства про навчання з питань охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, як правило, у навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджується наказом керівника.

Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (додаток 1 до Типового положення).

Козелецьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області питанню навчання з охорони праці постійно приділяється велика увага. Станом на 01.09.2017 року (і далі статистика на цю ж дату), мною, виконуючим обов`язки страхового експерта відділення взято участь у навчанні і роботі 19 комісій з перевірки знань.

З метою підвищення знань працівників служб з охорони праці надавалася кваліфікована безкоштовна інформаційно–консультативна допомога з питань охорони праці. При відділенні створено консультаційний пункт, де роботодавці, спеціалісти з охорони праці отримують кваліфіковану допомогу з питань державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, підготовки та розроблення інструкцій і заходів з охорони праці, організації навчання, розслідування нещасних випадків. Роботодавцям надано 95 консультацій. Питання навчання є одним із напрямів опрацювання і впровадження системи управління охороною праці на підприємствах. Така система опрацьована на 27 підприємствах підпорядкованих районів. Крім того, з метою профілактики виробничого травматизму, страхувальниками з вказаних питань регулярно проводяться наради, семінари, та «круглі столи». Взято участь і проведено 6 семінарів, 13 нарад та 2 «круглих столи».

Проте статистика свідчить, що травматизм на виробництві все ж трапляється. У відділенні зареєстровано 5 повідомлень про нещасні випадки на виробництві. У порівнянні з періодом на 01.09. 2016 року зареєстровано на 2 страхових випадки менше, що може свідчити про ефективність системного підходу до проведення навчань і перевірки знань з питань охорони праці, яке спонукає робітника до дотримання тих чи інших безпечних прийомів у роботі, сприяє попередженню нещасних випадків на виробництві.

За результатами розслідувань складено 2 акти за формою Н-5 та 3 акти за формою Н-1. Проведено аналіз виробничого травматизму показує, що всі нещасні випадки сталися з організаційних та психофізіологічних причин, не залежних від техніки та обладнання. Тобто основною причиною травматизму є сам працівник, який інколи не знаючи безпечних методів роботи та порушуючи вимоги з охорони праці, не дбає про особисту безпеку та наражає на небезпеку оточуючих.

Найпоширенішими психофізіологічними причинами є особиста необережність травмованих працівників. Так, 03.01.2017 року, працівник відділу освіти Бобровицької РДА під час пересування послизнулася на льоду впала та отримала травму руки. А, 15.08.2017 року, внаслідок особистої необережності фахівця з соціальної роботи Бобровицького районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, покусав собака.

На підприємствах, де сталися нещасні випадки, за участю керівників проведено наради з підведення підсумків роботи комісій з розслідування, визначено заходи, щодо попередження виробничого травматизму та звернуто особливу увагу на покращання організації роботи з профілактики нещасних випадків.

До участі у проведенні нарад були залучені не тільки роботодавці, але й працівники, до відома яких доведено вимоги статті 14 Закону України «Про охорону праці», відповідно до якої кожен працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих в процесі виконання будь-яких робіт. Як показує досвід, безпека праці є основною гарантією стабільності та якості будь-якого виробництва.

Тетяна Горлач, головний спеціаліст Козелецького
відділення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в Чернігівській
області, представник відділення у Бобровицькому районіПро відзначення 26-ї річниці незалежності України

ПРИЗНАЧЕННЯЯк уже повідомлялося, з 1 серпня 2017 року розпочав роботу Фонд соціального страхування України. Утворене Козелецьке відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, на яке покладено виконання функцій бувших Фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Наказом начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області від 27 червня 2017 року № 09-к начальником Козелецького відділення Управління призначений Микола Павлович ГАРБУЗ, який до призначення на посаду працював директором Козелецької міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Оголошення
До уваги страхувальників та застрахованих осіб!

В результаті реорганізації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом приєднання, з 1 серпня 2017 року розпочинає роботу Фонд соціального страхування України. Утворене Козелецьке відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, яке знаходиться за адресою:

вул.Фавста Сидорука, 9 , смт.Козелець, Чернігівська область.
Телефон для довідок: 4-17-67.

Представники в Бобровицькому районі Козелецького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області знаходяться за адресою:

вул. Незалежності, 46, м. Бобровиця, Чернігівська область.
Телефон для довідок: 2-13-73.

Про надання матеріального забезпечення фізичним-особам підприємцям у разі припинення підприємницької діяльності

Про надання роз’яснення


Підвищено розмір допомоги на поховання


Порядок розрахунку листка непрацездатності при переведенні працівника на нове місце роботи


У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник (ст. 24 Закону України «Про відпустки»).

При цьому, нарахування та сплата єдиного внеску відбувається на попередньому місці роботи, а відповідно, відображається у звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подаються до Державної фіскальної служби.

Пунктом 25 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі – Порядок №1266), передбачено, що розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (вагітності та пологах), є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

З урахуванням норм п. 32 Порядку №1266 середня заробітна плата обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту з ЄСВ.

Таким чином, для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності в період перебування у трудових відносинах за новим місцем роботи сума даної компенсації не враховується, але дні щорічної відпустки не виключаються з розрахункового періоду.

Козелецька міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

Назад18 Жовтня 2017 11:34
10 Жовтня 2017 09:20