Бобровицька РДА
АнонсиВідділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у Козелецькому районі по профілактиці виробничого травматизму

Назад

Профілактиці виробничого травматизму - особлива увага!

«Про роботу відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у Козелецькому районі по профілактиці виробничого травматизму»

Історія створення інституту соціального захисту працюючих нараховує трохи більше 100 років і бере свій початок з Німеччини, де протягом 1883-1889 років було прийнято низку законів про організацію державного соціального страхування робітників. Цей приклад досить швидко поширився спочатку в багатьох західних країнах, а потім і по всьому світі.

В Україні Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань створено 01 квітня 2001 року .

З часу створення Фонду зроблено головне: виплати потерпілим на виробництві стали регулярними, їх інтереси захищаються.

Робота відділення виконавчої дирекції Фонду у Козелецькому районі (обслуговує два райони: Козелецький та Бобровицький ) спрямована на реалізацію завдань соціального страхування від нещасних випадків, а саме: проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням, сприяння створенню умов для відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування матеріальної шкоди застрахованим і членам їх сімей.

Одним із напрямів профілактики є проведення семінарів, нарад, «круглих столів» тощо. На семінарах-нарадах проводиться аналіз виробничого травматизму розглядаються питання профілактики.

За 9 місяців 2016 року взято участь та проведено 9 семінарів та 13 нарад, опрацювано та впроваджено систему управління охороною праці на 30 підприємствах. Прийнято участь у роботі 2 комісій з питань охорони праці підприємств, та 23 засіданнях комісії з перевірки знань з питань охорони праці, розповсюджено 451 інформаційних листки. Надано страхувальникам понад 100 консультацій. Страхувальникам роз’яснюються вимоги існуючого законодавства про охорону праці, про соціальний захист, про відповідальність за порушення нормативних актів з охорони праці.

Вивчено позитивний досвід роботи з охорони праці ТОВ «Форнетті Україна». Досвід цього підприємства рекомендований до впровадження.

З іншої сторони станом на 01.11.2016 у відділенні зареєстровано 9 нещасних випадків. За результатами розслідування складено акти за формою Н-1 (пов'язані з виробництвом) у 6 випадках, постраждали 6 осіб. Три випадки з смертельними наслідками в стані розслідування.
Проведений аналіз причин настання нещасних випадків на виробництві показує, що 50 % зареєстрованих страхових випадків від загальної кількості трапились з організаційних причин та 50% з технічних. Це говорить про те, що роботодавці відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» не створюють на робочих місцях безпечні умови праці, а саме: допускають до виконання робіт підвищеної небезпеки працівників без відповідної професійної підготовки, не забезпечують належне утримання будівель і споруд, допускають до експлуатації техніку, яка має конструктивні недоліки.

З іншого боку працівники грубо порушують вимоги інструкцій з охорони праці та недбають про особисту безпеку.

За аналогічний період 2015 року у відділенні зареєстровано 3 страхових випадки в яких постраждали 4 особи. Як бачимо травматизм виріс.

Аналізуючи причини нещасних випадків, ми повинні усвідомлювати, що профілактична робота буде ефективною тільки в тому випадку, коли вона буде проводитися систематично, з кожним працівником окремо з урахуванням особливостей його робочого місця та виконуваної ним роботи.

Вказане ще раз підтверджує, що поведінка працівника, обізнаність його з правилами, інструкціями з охорони праці має не аби яке значення у трудовому процесі.

Чим раніше працівник усвідомить і розпізнає назрілу виробничу небезпеку тим безпечнішими стануть умови його роботи, і це є ключовим чинником профілактики травматизму на робочих місцях. Вироблення досвіду у працівників виявляти до початку і під час роботи наявні небезпечні ситуації - одна з найголовніших умов профілактики виробничого травматизму.

Тут велику роль у повинна відігравати щоденна цілеспрямована профілактична робота служби охорони праці підприємств, яка має працювати у наступних напрямах діяльності з профілактики виробничого травматизму:

- виявлення можливостей виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, їх профілактика, ознайомлення працюючих із методами їх запобігання і ліквідації;

- постійне навчання робітників і керівників всіх рівнів правилам безпечного проведення робіт, вмінню чітко й вчасно розпізнати можливість виникнення небезпечної ситуації;

- розроблення і впровадження заходів для унеможливлення випадків, що сталися.

А кожен працівник має бути особливо уважним під час інструктажу з охорони праці, не боятись ставити питання, якщо щось не зрозуміло, не відбувати цю процедуру формально. .

Практика засвідчує, що запобігання виробничому травматизму, як явищу, не може бути забезпечено реалізацією якогось одного - навіть дуже ефективного заходу. Для цього необхідно використовувати можливості комплексного підходу, а саме: техніки і технології виробництва; системи організації і управління виробництвом; медицини праці; економіки і психології праці; економіки виробництва; чинної законодавчої бази з охорони праці. Важливе значення має вдосконалення технологічних процесів, впровадження сучасного технологічного устаткування та ін. Сучасні дослідження показують, що рівень виробничого травматизму на пряму залежить від двох суб'єктів: керівника підприємства і працівника.

Іншими словами виробничий травматизм є, насамперед, наслідком недоліків і упущень у роботі керівників підприємств та спеціалістів з охорони праці, а пізніше – працівників.

Головний спеціаліст у Бобровицькому районі
ВВД Фонду ССНВ у Козелецькому районі
Т. Горлач

Назад08 Лютого 2017 15:33