Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://bobradm.cg.gov.ua/old

07 лютого 2018План заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права у Бобровицькому районі

АКТУАЛЬНО ПРО ПРАВА ОПІКУНІВ
(за матеріалами газети «Юстиція Чернігівщини»)


Конституцією України передбачено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте життя. Зокрема не допускається поширення конфіденційної інформацію про особу без її згоди.

Ця норма включає право на таємницю про стан здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз та відомості, одержані при її медичному обстеженні.

У зв’язку з цим стаття 286 Цивільного кодексу України та стаття 40 Основ законодавства України «Про охорону здоров’я» забороняє особі, якій стала відома така інформація у зв’язку з виконанням посадових обов’язків чи з інших джерел, зобов’язана утримуватись від їх поширення.

Проте частина 2 статті 39 Основ законодавства України «Про охорону здоров’я» надає право батькам (усиновлювачам), опікунам та піклувальникам на інформацію про стан здоров’я дитини або підопічного.

З огляду на це опікуни та піклувальники мають право на отримання у закладах охорони здоров’я відповідної інформації щодо підопічного.Виправляємо у трудовій книжці неправильні або неточні записиПопри усі заяви нормотворців про скасування трудової книжки, зараз вона, як і раніше, залишається важливим трудовим документом про трудовий шлях працівника. А тому роботодавець має не допустити «ляпи» у цьому трудолітописі.

Записи у трудовій книжці беруть до уваги при призначенні пенсії, здійсненні виплат за вислугу років, а також при призначенні інших «трудових» пільг. Тому неправильних або неточних записів у трудовій книжці бути не повинно.

У разі ж допущення помилки – її виправлення можливе. Порядок такого виправлення зазначено в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58 (далі — Інструкція № 58)

ХТО І ЯК МОЖЕ ВИПРАВИТИ ПОМИЛКУ?

Виправляти помилки, зроблені в записах у трудових книжках працівників, можуть тільки роботодавці, які власне такі неточні записи допустили. Про це попереджає п. 2.6 Інструкції № 58. Якщо установа, яка зробила неправильний або неточний запис, ліквідована, то відповідний запис вносить і засвідчує печаткою її правонаступник. Немає правонаступника? Тоді виправляючий запис робить організація вищого рівня, якій підпорядковувалась установа. Її не існує? Отже, виправлення вносить облархів, держархів (п. 2.8 Інструкції № 58). Новий роботодавець зобов’язаний тільки посприяти працівнику вирішити проблему, що виникла. Виправлені відомості повинні повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження. Не можете знайти цей наказ/розпорядження? Тоді пошукайте інші документи, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці. А ось на показання свідків не розраховуйте — вони не можуть бути підставою для виправлення раніше внесених записів (п. 2.9 Інструкції № 58). Увага! Забороняється закреслювати раніше внесені неточні або неправильні записи в розділах «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження» і «Відомості про заохочення» трудової книжки. Спосіб виправлення даних у трудовій книжці шляхом закреслювання припустимо використовувати (у разі необхідності) тільки при коригуванні відомостей, наведених на титульному аркуші. А ось для виправлення записів у внутрішньому блоці трудової книжки п. 2.10 Інструкції № 58передбачено свою спеціальну процедуру.

ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ НЕТОЧНОСТЕЙ У ЗАПИСАХ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

Приклад 1. У графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки запис не відповідає змісту наказу про прийняття на роботу (припустилися помилки при внесенні запису). Як виправити? Для виправлення неточного (неправильною) запису в розділі «Відомості про роботу» трудової книжки зазначте: у графі 1 — черговий номер, наступний за порядком за номером останнього запису; у графі 2 — дату внесення змін; у графі 3 — номер запису, який є недійсним, а потім — текст правильного запису. Тобто графу 3 почніть фразою: «Запис за № таким-то недійсний», а продовжте коректним варіантом запису:«Прийнятий за такою-то професією (посадою)»; у графі 4 — дату і номер наказу (розпорядження) роботодавця про прийняття на роботу, запис з якого неправильно внесено до трудової книжки. Утім, на практиці інколи зустрічаються випадки, коли раніше внесений неточний або неправильний запис у трудовій книжці виправляють двома окремими рядками під окремими порядковими номерами. Тобто спочатку в першому рядку під одним порядковим номером зазначають: «Запис за № таким-то недійсний», а в наступному окремому рядку під наступним порядковим номером наводять правильний запис. Проте такий підхід неприйнятний. Річ у тому, що норми Інструкції № 58 приписують виправляти помилкові записи в розділі «Відомості про роботу» трудової книжки за допомогою саме одного запису під одним порядковим номером. Тобто графу 3 розпочинають фразою: «Запис за № таким-то недійсний», а потім після крапки запис продовжують правильним формулюванням. Іншого способу виправлення Інструкція № 58 не передбачає.

Приклад 2. У наказі про прийняття на роботу (від 11.08.2017 р. № 70-ос) найменування посади не відповідає штатному розпису. Помилку виявлено після внесення відомостей про прийняття на роботу до трудової книжки працівника. Видано наказ (від 17.08.2017 р. № 71-ос) про внесення змін до пункту наказу, у якому неправильно зазначено назву посади або професії працівника. Уносимо зміни до трудової книжки працівника. Як виправити? У цьому випадку виправлення запису у трудовій книжці здійснюють так. Зазначте: у графі 1 — черговий номер, наступний за порядком за номером останнього запису; у графі 2 — дату внесення змін; у графі 3 — зазначають «Запис за № таким-то недійсний», а продовжують коректним варіантом запису: «Прийнятий за такою-то професією (посадою)», де й зазначають правильне найменування посади; у графі 4 — дату і номер уточнюючого наказу (розпорядження) роботодавця.

Приклад 3. У графі 1 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки порушено нумерацію записів. Після запису № 8 від 22.02.2017 р. йде інший запис з тим же № 8, але вже від 14.08.2017 р. Як виправити? Почнемо з того, що порядок виправлення таких помилок Інструкцією № 58 не встановлено. На нашу думку, потрібно діяти так. Зазначте: у графі 1 — правильний порядковий номер (у цій ситуації — № 9); у графі 2 — дату внесення виправлень; у графі 3 — номер запису, який є недійсним (у цій ситуації — № 8 від 14.08.2017 р.), а потім — текст правильного запису; у графі 4 повторіть дату і номер наказу (розпорядження) роботодавця.

Приклад 4. У графі 2 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки проставлено неправильну дату прийняття на роботу (переведення, звільнення). Як виправити? На жаль, і в цьому випадку Інструкція № 58 не дає відповіді кадровикам, як виправити таку помилку. На нашу думку, слід діяти так. Зазначте: у графі 1 — черговий номер, наступний за порядком за номером останнього запису; у графі 2 — дату внесення виправлень; у графі 3 — спочатку напишіть: «Запис за № таким-то недійсний», а потім повторіть запис про прийняття на роботу із зазначенням тут же в тексті правильної дати прийняття; у графі 4 — дату і номер наказу (розпорядження) роботодавця, на підставі якого спочатку у трудовій книжці було зроблено запис. Тобто повторіть тут реквізити наказу з неправильного запису.

Приклад 5. У графі 4 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки зазначено неправильні реквізити наказу про прийняття на роботу (переведення, звільнення). Як виправити? Порядок виправлення такої помилки не прописано в Інструкції № 58. На наш погляд, слід діяти так. Зазначте: у графі 1 — черговий номер, наступний за порядком за номером останнього запису; у графі 2 — дату внесення виправлень; у графі 3 — номер запису, який є недійсним, потім — текст правильного запису. Тобто у графі 3 напишіть: «Запис за № таким-то недійсний. Прийнятий за такою-то професією (посадою)»; у графі 4 — правильні реквізити наказу.

Приклад 6. Неправильний запис у трудовій книжці виявлено після оформлення звільнення працівника, тобто коли запис про звільнення вже засвідчено підписом керівника установи / спеціаліста кадрової служби і печаткою установи / кадрової служби. Як виправити? Почнемо з того, що виправний запис повинне буде зробити той роботодавець, яким унесено до трудової книжки працівника неправильний запис (див. п. 2.6 Інструкції № 58). Тому якщо на момент виявлення неправильного запису працівник уже працює в нового роботодавця, такий виправний запис може бути внесено до трудової книжки працівника тільки після його звільнення від цього роботодавця, коли книжка опиниться на руках у працівника. У цьому випадку дійте так: 1) знову впишіть до трудової книжки у вигляді заголовка найменування установи-роботодавця; 2) унесіть виправляючий запис у порядку, передбаченому п. 2.10 Інструкції № 58 (див. вище); 3) засвідчіть виправляючий запис підписом керівника установи / фахівця кадрової служби і печаткою установи / кадрової служби, тобто в такому ж порядку, як ви засвідчили запис про звільнення працівника.

Також зазначимо про виправлення записів у трудових книжках у разі поновлення працівника на колишній роботі за рішенням суду та зміну формулювання причини звільнення. Так, у разі поновлення працівника на колишній роботі в судовому порядку після запису про незаконне звільнення необхідно зробити такий запис: «Запис за № таким-то є недійсним. Поновлений на попередній роботі». А ось при зміні формулювання причини звільнення зазначають: «Запис за № таким-то є недійсним. Звільнений…» і наводять нове формулювання (наприклад, «Запис за № 8 є недійсним. Звільнений за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України»). У графі 4 у наведених випадках роблять посилання на наказ про поновлення працівника на роботі або про зміну формулювання причини звільнення, який видають на виконання рішення суду. Ще один випадок коригування запису про звільнення — затримка видачі працівнику трудової книжки з вини роботодавця. У цьому випадку згідно з п. 4.1 Інструкції № 58 днем звільнення вважається день видачі трудової книжки. Що з цього випливає? А те, що про новий день звільнення роботодавцю доведеться видати наказ і внести запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення потрібно визнати недійсним у порядку, установленому п. 2.10 Інструкції № 58. Слід також додати, що за наявності у трудовій книжці запису про звільнення або переведення на іншу роботу, надалі визнаного недійсним, на прохання працівника видається дублікат трудової книжки без унесення до неї запису, визнаного недійсним (п. 2.10 Інструкції № 58). Отже, з виправленням неточних записів у розділі «Відомості про роботу» трудової книжки розібралися. А як виправляють помилки в розділах «Відомості про нагородження» і «Відомості про заохочення»? Та в такому ж порядку, як і в розділі «Відомості про роботу», тобто за процедурою, передбаченою п. 2.10 Інструкції № 58. Це загалом випливає із зазначеної норми. Ну от, тепер ви добре знаєте, як виправити неточності у трудових книжках. Проте бажаємо вам якомога менше помилятися у своїй роботі! Висновки: Помилки, яких припустилися в записах трудових книжок, виправляє той роботодавець, який припустив такі неточні записи. Виправлення неправильних записів у розділах «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження» і «Відомості про заохочення» трудової книжки недопустимо здійснювати шляхом закреслювання. Спосіб виправлення записів у внутрішньому блоці трудової книжки залежить від характеру помилки, якої припустилися.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА щодо опіки та піклування над повнолітніми особами

Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомогиx

Декларування 2018З першого січня 2018 року розпочався новий етап подання електронних декларацій, який триватиме до 31 березня включно.

Для своєчасного подання щорічної декларації не затягуйте з її підготовкою до останніх днів, оскільки всі пам’ятаємо які негаразди з роботою Реєстру біли в минулому році.

Якомога раніше з’ясуйте чи дійсний ваш електронно-цифровий підпис. В разі необхідності, отримайте новий ключ і далі слід використовувати виключно його. Змінюємо ключ: при вході до Реєстру обираємо файл з новим ключем та вводимо пароль до нього, обираємо позначку «Я загубив/змінив свій приватний ключ». У новому вікні відкриється стрічка, де треба вказати свою електронну пошту, на яку буде надісланий лист з посиланням по якому необхідно перейти.

Після цього, повторно обираємо новий приватний ключ та вводимо пароль до нього та тиснемо кнопку «Змінити ЕЦП». Якщо ви зробили все правильно, на вашу електронну пошту прийде лист з повідомленням про розгляд заявки. Зміна ЕЦП відбувається протягом 1 доби в робочий час. Про успішну зміну ключа на вашу пошту повинен надійти відповідний лист. Якщо такий лист не надійшов, через добу спробуйте зайти до Реєстру з новим ключем.

Наступним кроком буде перевірка чинності вашої електронної скриньки. Якщо у вас змінилася електронна поштова адреса, за допомогою ЕЦП авторизуйтесь в Реєстрі, у вкладці «Мій профіль» оберіть кнопку «Змінити контактні дані» і у полі «Новий E-mail» зазначаємо нову електронну адресу та натискаємо кнопку «Змінити E-mail».

На нову поштову скриньку надійде лист з посиланням, куди треба перейти. Повторно здійснюєте вхід у Ваш персональний кабінет та перевіряєте вкладку «Мій профіль». У полі «E-mail» повинна бути зазначена вже змінена електронна поштова скринька.

Хочу нагадати, що особи, які подавали декларацію в 2017 році, але протягом минулого року звільнилися чи припинили таку діяльність і станом на 01 січня 2018 року не перебували на посадах, зайняття яких передбачає подання декларації до 01 квітня 2018 року мають подати декларацію за підсумками минулого року. Такий документ подається за 2017 рік з позначкою «Після звільнення».

Слід пам’ятати, що декларанти, які одноразово отримали дохід чи придбали рухоме або нерухоме майно вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 01 січня поточного року, в десятиденний термін мають подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. В 2018 році прожитковий мінімум станом на 01 січня встановлений в розмірі 1762 грн., отже при отриманні суми чи придбанні майна на суму більш ніж 88100 грн., навіть якщо це заробітна плата, потрібно подавати повідомлення про суттєві зміни в матеріальному стані.

При виникненні питань щодо заповнення декларацій, звертайтеся до Бобровицького бюро правової допомоги за адресою м. Бобровиця, вул. 30 років Перемоги, 13 та за телефонами: 2-14-41, 2-13-10 з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00.Зміни у процесуальному законодавстві

3 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроект № 6232 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

Оскільки громадяни мають право на поновлення свої прав і законних інтересів, пропонуємо Вашій увазі короткий огляд деяких змін, які відбудуться після набрання чинності новими процесуальними кодексами.

Головні зміни в адміністративному процесі

1. Уточнення термінології: чіткіше визначено поняття адміністративного договору, доповнено поняттями «нормативно-правовий акт» та «індивідуальний акт», «адміністративна справа незначної складності (малозначна справа)», «типова справа» та «зразкова справа», уточнено та розширено поняття «публічно-правового спору».

2. Передбачається спрощене позовне провадження для справ незначної складності та інших справ, у яких пріоритетним є швидке вирішення.

3. Вводиться поняття «похідна позовна вимога», задоволення якої залежить від задоволення іншої (основної) позовної вимоги.

4. Передбачається можливість проведення фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених КАС України.

5. Введення «Електронного суду» шляхом запровадження єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

6. Зміни в доказах та доказуванні: до переліку доказів додано електронні докази; при вирішенні справи по суті суд повинен буде оцінювати не тільки належність та допустимість доказів, але і їх достатність та достовірність; особливості доказування у справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень; можливість витребування у позивача не будь-яких доказів у справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, а лише тих, які підтверджують порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю права позивача.

7. Позивач повинен до подання позовної заяви надіслати копії доказів, що подаються до суду, іншим учасникам справи. Ця норма не поширюється на випадки, коли такі докази є у відповідного учасника справи, якщо обсяг доказів є надмірним або вони подані до суду в електронній формі чи є публічно доступними.

8. Закріплюються заходи процесуального примусу, зокрема попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід, штраф.

9. Передбачається можливість застосування у процесі експертизи у сфері права. Зокрема, відповідно до проекту учасником судового засідання є також експерт у сфері права, яким є особа, що має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі такого експерта та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

10. Передбачена можливість участі судді у ролі посередника між сторонами. Мова йде про передбачене проектом КАСУ врегулювання спору за участі професійного судді.

Головні зміни в господарському процесі

1. Наявність у суду права у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону (ч. 2 ст. 5 ГПК України).

2. Вводиться поняття «малозначних справ» у господарському процесі, а саме: справи, у яких ціна позову не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

3. Передбачається, що показання свідків є джерелом доказів (ст. 88 ГПК України). Показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка. Підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків.

4. Новелою також є можливість письмового опитування учасників справи в якості свідків. Ст. 91 проекту ГПК передбачено, що учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї десять запитань іншому учаснику справи про обставини, які мають значення для справи. Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов'язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

5. Передбачена можливість проведення експертизи не тільки на підставі ухвали суду, а й на замовлення учасників справи. Зокрема, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

6. Передбачається можливість залучення експерта з питань права. Так, ст. 71 ГПК передбачено, що як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права.

7. Запроваджується можливість застосування заходів процесуального примусу у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

8. Запроваджується можливість стягнення неоспорюваної заборгованості в порядку наказного провадження.

9. Новий проект ГПК як новелу містить статтю «Неприпустимість зловживання процесуальними правами», яке може проявлятись у вигляді подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню; подання позовів до одного й того ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав; подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; укладання мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення третіх осіб, які мають бути залучені до участі у справі.

10. В новій редакції ГПК значно розширений перелік справ, які не можуть бути передані на розгляд третейського суду/міжнародного комерційного арбітражу (ч.ч. 1 – 3 ст. 23 ГПК).

Головні зміни в цивільному процесі

1. Можливість здійснення судочинства із застосуванням інформаційних технологій ("електронний суд"), зокрема, вчинення всіх процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.

2. З метою попередження юрисдикційних спорів та "дублювання" цивільних, господарських, адміністративних справ вводиться поняття “похідних вимог”. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задовлення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

3. Для менш складних справ, які не можуть бути розглянуті в процедурі наказного провадження, передбачений розгляд у порядку спрощеного позовного провадження.

4. Викладати свою позицію у справі учасники справи зобов'язані у визначених кодексом процесуальних документах, а саме в заявах по суті справи: в позові, відзиві, відповіді на відзив і запереченні, поясненні третьої особи.

5. Вводиться поняття «малозначних справ» у цивільному процесі, а саме: справи, у яких ціна позову не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

6. Застосовано зміни до Конституції України щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом, за виключенням представництва у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

7. Верховний Суд розглядає справи у складі колегії з трьох або більшої непарної кількості суддів. Якщо колегія не погоджується з практикою правозастосування у подібних правовідносинах, яка має місце в рішеннях іншої колегії в межах цієї ж палати, іншої палати цього ж касаційного суду або іншого касаційного суду, така колегія може передати справу на розгляд палати, до якої входить ця колегія, або об’єднаної палати відповідного касаційного суду, або Великої Палати Верховного Суду відповідно.

8. Збільшення строку на оскарження рішень судів.

9. Запроваджується можливість застосування заходів процесуального примусу, а саме: попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід; штраф.

10. Встановлюються винятки категорій справ, рішення по яких не підлягають касаційному оскарженню (ст. 390 ЦПК України).

Також можна зауважити, що деякі із змін є спільними для усіх форм судочинства (адміністративного, господарського та цивільного). Це такі зміни як запровадження електронного суду та електронних доказів, закріплення та регламентація заходів процесуального примусу, включення положень про судову медіацію тощо.


План заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у Бобровицькому районі у 2018 році

Array
(
  [Анонси] => Array
    (
      [cnt] => 4
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 316834
              [head] => 
              [title] => 
              [text] => 19 жовтня 2018 року 3 11.00 до 13.00 відбудеться прямий телефонний 
              [titPhotolnk] => 
              [titPhoto] => 
              [dt] => 19-10-2018
              [tm] => 11:00
              [lnk] => index.php?id=316834&tp=page&cols=2
              [lnk_anons] => index.php?id=316834&tp=anons&cols=2
            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 318429
              [head] => 
              [title] => 
              [text] => Розрахунковий рахунок м.Ічня Отримувач УК в Iчнян.р-нi/отг м.Ічня/50110000 Код отримувача (ЄДРПОУ) 38030010 БАНК ОТРИМУВАЧА 
              [titPhotolnk] => 
              [titPhoto] => 
              [dt] => 16-10-2018
              [tm] => 16:27
              [lnk] => index.php?id=318429&tp=page&cols=2
              [lnk_anons] => index.php?id=318429&tp=anons&cols=2
            )

          [2] => Array
            (
              [id] => 316835
              [head] => 
              [title] => 
              [text] => 16 жовтня з 08.00 до 13.00 - 13.45 до 17.00 особистий прийом голови районної 
              [titPhotolnk] => 
              [titPhoto] => 
              [dt] => 16-10-2018
              [tm] => 09:00
              [lnk] => index.php?id=316835&tp=page&cols=2
              [lnk_anons] => index.php?id=316835&tp=anons&cols=2
            )

          [3] => Array
            (
              [id] => 316833
              [head] => 
              [title] => 
              [text] => 12 жовтня у районному будинку культури о 12.00 відбудуться 
              [titPhotolnk] => 
              [titPhoto] => 
              [dt] => 12-10-2018
              [tm] => 11:00
              [lnk] => index.php?id=316833&tp=page&cols=2
              [lnk_anons] => index.php?id=316833&tp=anons&cols=2
            )

        )

    )

  [qr] => Array
    (
      [getDataLastVideo] => SELECT * FROM web_area.pages	WHERE id_menu=-2 and id_org=12 and create_date < now() AND activ='t' ORDER BY create_date DESC LIMIT 1
      [getDataSlider] => SELECT id, head,title, create_date FROM web_area.pages WHERE id_menu=25448 ORDER BY pn
    )

  [Основные установки] => Array
    (
      [pageType] => page_menu
      [pageColumn] => 3
      [id] => 23598
      [menu] => Array
        (
          [id] => 23598
          [parent] => 0
          [id_site] => 12
          [name] => Правопросвітницький проект «Я маю право!»
          [page] => 
          [page_type] => 1
          [pos_menu] => 1
          [owner_id] => 0
          [last_id] => 0
          [create_date] => 
          [last_date] => 
          [pn] => 
          [hide] => 0
          [type_bd] => 0
          [id_bd] => 0
          [id_lang] => 0
          [pos_photos] => 0
          [cols] => 3
          [show_name] => 1
          [col_menu] => 1
          [show_content] => 0
          [show_dt] => 1
          [title] => Правопросвітницький проект «Я маю право!»
          [qr] => SELECT * FROM web_area.menu WHERE id=23598 LIMIT 1
        )

      [template] => templates/uk/page_menu_cols3.php
    )

)