Бобровицька РДА
Анонси

Довідка про стан та заходи щодо поліпшення боротьби зі злочинністю та корупцією в районі

Назад

Інформація

про стан криміногенної ситуації в районі, взаємодію з правоохоронними органами, реалізацію заходів, спрямованих на попередження порушень антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району за підсумками 2017 року


На виконання вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів райдержадміністрацією постійно вживаються заходи щодо організації належної взаємодії з Бобровицьким ВП Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, Бобровицьким відділом Ніжинської місцевої прокуратури, іншими правоохоронними органами, юрисдикція яких поширюється на Бобровицький район з метою забезпечення дотримання норм Конституції та законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян.

Зокрема, питання щодо забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, профілактики адміністративних та інших правопорушень, протидії злочинності та корупції двічі на рік розглядаються на засіданнях колегії райдержадміністрації. За результатами розгляду приймаються відповідні рішення колегії, розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, в яких передбачаються конкретні заходи, що спрямовані на організацію взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів з вищевказаних питань.

Керівництво правоохоронних органів тісно співпрацює з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району, бере участь у нарадах, засіданнях колегій, виконкомів та сесій, роботі комісій, робочих груп райдержадміністрації, надає консультації громадянам та представникам юридичних осіб, проводить робочі зустрічі з посадовими особами та представниками територіальних громад району з метою вирішення питань, пов’язаних із виконанням наданих повноважень.

За січень-грудень 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 635 кримінальних правопорушень, а за аналогічний період минулого року 766, що на 12 відсотків менше.

Кількість облікованих особливо тяжких кримінальних правопорушень складає 11 (з урахуванням безвісно зниклих осіб) проти 5 минулого року. По області кількість злочинів цієї категорії збільшилась на 4,3 відсотка Кількість тяжких кримінальних правопорушень становить 173 і є меншою за минулий рік на 76 кримінальних проваджень.

Спостерігається збільшення, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, числа скоєних кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи (46 проти 32, по області ріст становить 18,7 відсотка).

Збільшилась кількість зареєстрованих фактів зникнення безвісти та кількість умисних вбивств (9 в 2017 році).

Кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень за 2017 рік залишається на тому ж рівні – 4.

Правопорушення проти волі честі та гідності в 2017 році не реєструвались.

У структурі кримінальних правопорушень більше половини становлять правопорушення проти власності – 325.

У січні-грудні 2017 року відбулося зменшення числа зареєстрованих крадіжок (з 410 в 216 році до 284 в 2017 ), або на 14,5 відсотка по області збільшення на 10,6 відсотка, вимагань ні в цьому ні минулому році не зареєстровано, розбоїв в 2017 році 2, в 2016 році не реєструвались), грабежів (9 проти 9), шахрайств збільшилась (з 13 до 21).

Збільшилось число викритих злочинів у сфері господарської діяльності (з 9 до 12, або на 24,3 відсотка, по області відбулося теж збільшення на 4,2 відсотка). Не викрито жодного факту нецільового використання бюджетних коштів, шахрайства з фінансовими ресурсами, незаконної приватизації державного, комунального майна.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося зменшення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин (12 в 2017 році проти 14 в 2016 році, або на 11,7 відсотка, по області теж зменшення на 14,2 відсотка).

Відбулось незначне зменшення кількості правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту (7 в 2017 році проти 8 в 2016 році). Злочини у сфері громадського порядку не реєструвались, не зареєстровано злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, проти встановленого порядку несення військової служби, у сфері безпеки виробництва.

Злочинів пов’язаних з хабарництвом у 2017 не зареєстровано.

Зменшилась кількість кримінальних проваджень щодо невиплати заробітної плати чи інших установлених законом виплат ( 1 в 2016, 0 в 2017).

У 142 кримінальних правопорушеннях особам вручено повідомлення про підозру, з урахуванням КП минулих років, з них, що зареєстровані у звітному періоді 121.

За результатами досудового розслідування до суду скеровано 159 кримінальних правопорушень, з яких 119 обліковано у звітному періоді. За поточний рік до суду направлено 90 обвинувальних актів (за 2016 – 84).

Збільшилось число кримінальних правопорушень, у яких на кінець звітного періоду не прийнято кінцевого рішення (767 проти 581 у минулому році, або на 22,8 відсотка, по області ріст на 59,6 відсотка).

Розкрито усі умисні вбивства та тяжкі тілесні ушкодження вчиненні у поточному році.

У поточному році встановлено 4 особи, які перебували у розшуку, як безвісти зниклі. Поряд з цим їх кількість у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась з 11 до 12 осіб.

За 2017 рік на адресу райдержадміністрації надійшло 7 повідомлень про звільнення громадян з місць позбавлення волі, що були розглянуті на засіданнях спостережної комісії, за результатами яких направлено рекомендації керівникам органів місцевого самоврядування підвідомчих територій, де проживають зазначені громадяни, спільно з працівниками правоохоронних органів вжити заходів щодо організації та проведення виховної роботи протягом невідбутої частини покарання з метою закріплення результатів виправлення і ресоціалізації.

На виконання завдань, визначених статтею 17 Закону України від 22 грудня 2016 року № 1810-VIII «Про амністію у 2016 році» 27 жовтня 2017 року проведено засідання спостережної комісії, на якому розглянуто питання організації своєчасного обліку звільнених осіб, що підпадають під статті Закону України «Про амністію у 2016 році», здійснення стосовно них заходів соціального патронажу, контролю за їх перебуванням на підвідомчій території, передачі звільнених неповнолітніх під нагляд батьків або ж, у разі необхідності, влаштування їх до інтернатних закладів, у прийомні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу або встановлення над ними піклування, також направлення звільнених інвалідів та непрацездатних осіб похилого віку, які не мають родичів, до спеціальних будинків-інтернатів.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 6 березня 2017 року № 83 на виконання Закону України «Про запобігання корупції» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 лютого 2017 року № 100 «Про антикорупційну програму в обласній державній адміністрації» затверджено заходи для усунення виявлених корупційних ризиків, відповідальних осіб за їх виконання, а також строки та необхідні ресурси. Також був затверджений відповідний план заходів з виконання антикорупційної Програми. На виконання зазначених нормативно-правових актів та програмних документів державного, обласного та районного рівнів проводиться відповідна робота.

На виконання прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» службові особи, які на день початку роботи системи електронного декларування займали згідно зі ст. 50 цього Закону відповідальне становище і посади яких належать до категорії «Б» і «В», подали щорічні електронні декларації за 2016 рік у порядку, встановленому цим Законом. Загалом 84 особи.

Положення Закону України «Про запобігання корупції» вивчались на заняттях в школах правової освіти, заняттях з апаратом та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

Працівниками апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, а також правоохоронних органів, направлялись публікації з питань дотримання антикорупційного законодавства до районної газети «Наше життя» з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення їх до участі в антикорупційній діяльності.

Відповідна профілактична робота проводиться відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців. Забезпечується якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. При призначенні осіб на посади державних службовців в установленому порядку проводиться спецперевірка, у тому числі стосовно фактів притягнення до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. Претендентів на зайняття посад державних службовців ознайомлюють із обмеженнями щодо прийняття та проходженням державної служби. Постійно вживаються заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Виходячи з вищезазначеного, з урахуванням обговорення на засіданні колегії районної державної адміністрації пропонуємо відповідальним особам за зазначений напрямок роботи:

1.Продовжувати співпрацю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району з правоохоронними органами з питання профілактики злочинності.

2.Забезпечити співпрацю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району з правоохоронними органами з питання захисту прав і законних інтересів учасників антитерористичної операції та тимчасово переміщених осіб.

3. Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про запобігання корупції».

4. Продовжити виконання заходів для усунення корупційних ризиків.

5. Систематично залучати до моніторингу дотримання антикорупційного законодавства представників громадськості.

Інформація

про стан криміногенної ситуації в районі, взаємодію з правоохоронними органами, реалізацію заходів, спрямованих на попередження порушень антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району за підсумками 2016 року


За повідомленням Бобровицького відділення поліції Ніжинського відділу поліції головного управління Національної поліції України в Чернігівській області, упродовж 2016 року головні зусилля правоохоронних органів району були спрямовані на пріоритетні напрямки оперативно-службової діяльності, захисту особи, її життя, здоров’я, майнової безпеки, боротьби з незаконним обігом зброї, наркотичних засобів, захисту економічних відносин. Аналіз криміногенної ситуації на території району засвідчив, що більшість кримінальних правопорушень вчинюються в громадських місцях та на вулицях, з кожним роком зростає рівень вуличної злочинності, насамперед, пограбувань, розбійних нападів, тілесних ушкоджень. За 2016 рік до Бобровицького відділення поліції надійшло 5000 заяв та повідомлень про правопорушення, які вчинені або готуються, що на 36,7 відсотка більше, ніж у 2015 році (2015 рік – 2916).

Зареєстровано 790 кримінальних проваджень, у тому числі без урахування закритих – 536, що на 140 більше, ніж у минулому році (396). Особи встановлені по 162 кримінальних провадженнях, відсоток розкриття 41,5 при середньообласному показнику 37,5 відсотка. Серед кримінальних проваджень, зареєстрованих упродовж звітного року, 62 – особливо тяжких, 290 – тяжких, 61 – про умисні вбивства (та замахи), 22 – про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 1 – про зґвалтування, 387 крадіжок, 11 грабежів, 15 – про шахрайства, 8 – про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, 22 – про злочини у сфері наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 10 – про злочини у сфері господарської діяльності, 7 – за збут наркотиків. У ході проведення операції «МАК-2016» було задокументовано 7 фактів вирощування наркомістких рослин на присадибних ділянках громадян, по яких порушені кримінальні провадження. До адміністративної відповідальності притягнуто 163 особи за самогоноваріння (2015 році – 194 особи), з них: 34 – за виготовлення, 129 – за зберігання. У громадських (крім вулиці) місцях скоєно 7 кримінальних правопорушень, на вулицях – 14, у стані алкогольного сп’яніння – 18, раніше судимими – 84 (29 осіб).

Разом з профілактикою правопорушень інспекторами Бобровицького відділення поліції особисто розкрито 78 правопорушень загальнокримінальної спрямованості, що складає 41,1 відсотка загальної кількості розкритих злочинів при середньообласному показнику – 28,5 відсотка.

Вивчення шляхів вирішення проблем засвідчило те, що одним із найефективніших методів протидії вуличній злочинності є встановлення систем відеоспостереження в місцях можливих правопорушень, що дає змогу вчасно реагувати на порушення громадського порядку і вчинення злочинів, відіграє превентивну функцію, зупиняє бажання злочинців скоювати злочини, вчиняти правопорушення в публічних місцях. У районі процес встановлення камер відеоспостереження знаходиться на завершальному етапі, що сприятиме покращанню криміногенної ситуації.

За повідомленням Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури, за 2016 рік у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 734 кримінальних правопорушення, що на 29,9 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року (2015 – 565). Закрито з реабілітуючих підстав 204 правопорушення, що на 10 більше, ніж у минулому році (2015 – 194), питома вага закритих правопорушень складає 27,8 відсотка. Усього обліковано (без урахування закритих за реабілітуючими підставами) 530 кримінальних правопорушень (2015 – 371), що на 42,9 відсотка більше. По області кількість облікованих кримінальних правопорушень зросла на 12,5 відсотка. Кількість облікованих особливо тяжких кримінальних правопорушень 7 (2015 – 8), що на 12,5 відсотка менше. Кількість тяжких кримінальних правопорушень 240 (2015 – 158), що на 51,9 відсотка більше. Правопорушень середньої тяжкості також збільшилось на 68,8 відсотка (з 109 у 2015 році до184 у звітному). На 3,1 відсотка збільшилося злочинів невеликої тяжкості (з 96 до 99). У порівнянні з минулим роком число скоєних кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи залишається незмінним – 60. На рівні минулого року залишилася кількість зареєстрованих фактів смерті та зникнення безвісти (5), з 3 до 4 збільшилася кількість умисних вбивств, з 1 до 3 – умисних тяжких тілесних ушкоджень. Правопорушення проти волі, честі та гідності особи відсутні. У структурі кримінальних правопорушень більше половини (390) становлять правопорушення проти власності, що на 81,4 відсотка більше, ніж у 2015 році (2015 – 215). Число крадіжок збільшилося з 185 до 346 або на 87 відсотків, вимагань зареєстровано 1 (2015 – 0), розбоїв 1 (2015 – 0), привласнень, розтрат майна збільшилося з 1 до 8, грабежів з 9 до 11 або на 22,2 відсотка, з 15 до 13 зменшилася кількість шахрайств або на 13,3 відсотка. з 6 до 17 або на 64,7 відсотка зменшилося число викритих злочинів у сфері господарської діяльності. Не викрито жодного факту нецільового використання бюджетних коштів, шахрайства з фінансовими ресурсами, незаконної приватизації державного, комунального майна. На рівні минулорічного показника (4) залишилося число кримінальних правопорушень проти довкілля, з 24 до 14 або на 41,7 відсотка зменшилася кількість кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, з 19 до 14 або на 26,3 відсотка знижено показник правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту, громадського порядку – з 6 до 16 або на 64,7 відсотка, як і в минулому році не зареєстровано злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, з 5 до 7 або на 40 відсотків збільшилася кількість злочинів проти правосуддя, не було правопорушень, як і в2015 році, проти встановленого порядку несення військової служби, до 1 збільшилися правопорушення у сфері безпеки виробництва. У звітному році злочини, пов’язані з хабарництвом, не викривалися, у 2015 – 1. Як і в минулому році, не зареєстровано зловживання повноваженнями службової особи юридичною особою, з 1 до 0 зменшилася кількість фактів службової недбалості, з 3 до 5 або на 40 відсотків – правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, зареєстровано 1 кримінальне провадження щодо невиплати заробітної плати чи інших установлених законом виплат, злочини про грубе порушення законодавства про працю, правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, проти основ національної безпеки не зареєстровані.

З 52 до 78 збільшилася кількість кримінальних правопорушень, вчинених особами, які раніше їх вчиняли, з 39 до 20 або на 48,7 відсотка зменшилося правопорушень, вчинених у стані алкогольного сп’яніння, з 42 до 20 або на 52,4 відсотка – вчинених групою осіб, з 9 до 0 зменшилася кількість правопорушень, вчинених неповнолітніми або за їх участі. Не зареєстровано кримінальних правопорушень вчинених іноземцями.

У 161 кримінальному правопорушенні особам вручено повідомлення про підозру, з урахуванням правопорушень минулих років, з них 149 – зареєстровані у звітному періоді. За результатами досудового розслідування до суду скеровано 157 правопорушень, з яких 134 обліковано у звітному періоді, що на 14,7 відсотка менше, ніж у минулому році (2015 – 184).

З 206 до 396 або на 92,2 відсотка збільшилося число кримінальних правопорушень, у яких на кінець звітного періоду не прийнято кінцевого рішення. У структурі правопорушень цієї категорії без прийнятого рішення залишилося 3 (2015– 2) факти смерті та зникнення безвісти, у тому числі 2 (2015 – 0) умисних убивств, 1 (2015 – 0) умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Ріст крадіжок, по яких не прийнято кінцевого рішення, становить 134,9 відсотка – 249 (2015 – 106).

Кількість грабежів, по яких не прийнято кінцеве рішення збільшилася з 3 до 10. Розбоїв, як і в минулому році, у звітному не зареєстровано.

На території Бобровицького району при Бобровицькому відділенні поліції Ніжинського відділу поліції головного управління Національної поліції України в Чернігівській області ізолятор тимчасового тримання не функціонує.

На обліку в Бобровицькому районному відділі кримінальної виконавчої інспекції перебуває 67 засуджених осіб, з них 8 – відбувають покарання у виді громадських робіт, 3 – відбувають покарання у виді заборони здійснювати певну діяльність, 26 – порушники, на яких накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт. Крім того, органом кримінальної виконавчої інспекції здійснюється контроль стосовно осіб, які звільнені від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком, на даний час на обліку 55 осіб вказаної категорії. Упродовж звітного року засудженим відбування покарання з випробуванням не скасовувалося.

Ніжинським міськрайонним судом протягом 2016 року ухвалено вироки, якими призначено покарання у вигляді штрафу на загальну суму близько 4 тис. гривень та які набрали законної сили, штраф сплачено в повному обсязі.

У ході здійснення нагляду Ніжинською місцевою прокуратурою за 2016 рік надано 3 вказівки на усунення порушень, виявлених у ході проведених перевірок. Фактів незаконного затримання не встановлено.

Представницька діяльність місцевої прокуратури здійснюється у чіткій відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про прокуратуру». Законом органам прокуратури надано повноваження здійснення представництва двох категорій, а саме: інтересів громадянина у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність; та інтересів держави.

Місцевою прокуратурою постійно вивчається стан дотримання законодавства щодо захисту вказаної категорії громадян. Разом з тим, протягом звітного року випадків, де були б підстави для вжиття представницьких заходів в інтересах громадян не встановлено.

Відповідно до колишнього закону про прокуратуру коло фізичних осіб, які могли бути захищені засобами прокурорського представництва, було набагато ширшим. Зокрема позови могли бути поданими в інтересах малозабезпечених громадян, громадян, які через поважний вік, стан здоров’я не могли самостійно захистити свої права. На даний час такою категорією осіб опікуються центри вторинної юридичної допомоги при управліннях юстиції.

У зв’язку з тим, що коло фізичних осіб, інтереси яких може представляти прокуратура, досить обмежене, більше уваги приділялося захисту інтересів держави. А у зв’язку з набранням чинності змін до Конституції України органи прокуратури з 01.10.2016 позбавлені можливості здійснювати представництво інтересів громадян у суді.

«Інтереси держави» є оціночним поняттям, прокурору в кожному конкретному випадку надано право самостійно визначати, у чому полягає порушення інтересів держави. Саме тому позовна діяльність прокуратури не обмежується лише позовами в інтересах центральних органів виконавчої влади. Значна кількість позовів заявляється в інтересах територіальних громад.

У звітному році апаратом місцевої прокуратури розпочато 12 кримінальних проваджень під час реалізації представницьких повноважень, з яких 4 – у бюджетній сфері, 2 – з питань державної та комунальної власності, по одному – у сфері охорони навколишнього природного середовища, порушення законодавства про оплату праці, щодо житлових прав громадян та 3 – у земельній сфері.

По Бобровицькому району обліковано 4 кримінальних правопорушення (2 – у бюджетній сфері, 1 – щодо комунальної власності, 1 – у сфері земельних відносин).

У цілому в 2016 році заявлено 19 позовів на 5 млн. 205 тис. грн. Уже задоволено позовів на суму 5 млн. 165 тис. грн та реально виконано їх на суму 2 млн. 581 тис. гривень. По Бобровицькому району пред’явлено 4 позови та задоволено судом 2 позови 2015 року на загальну суму 336,5 тис. грн. В інтересах неповнолітніх заявлено 1 позов про визнання права власності на земельні ділянки в порядку спадкування на суму 90 тис. грн, який судом задоволено.В інтересах держави заявлено 2 позови у сфері земельних відносин в особі головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області про визнання недійсним свідоцтва про право власності на нерухоме майно та скасування реєстраційного запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які судом задоволені, та 3 позови у сфері державної та комунальної власності на суму більше 244 тис. гривень в інтересах органів місцевого самоврядування про передачу в комунальну власність відумерлої спадщини, про передачу безхазяйного майна у власність територіальної громади, усі позови були задоволені судом.

У звітному році місцевою прокуратурою розглянуто 6 інформаційних запитів, за результатами розгляду відмовлено у задоволенні 4 запитів у зв’язку з тим, що розпорядник інформації (Ніжинська місцева прокуратура) не володіє відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, інформацією, щодо отримання якої їх подано, на 1 запит надано роз’яснення, 1 запит надіслано для вирішення іншим розпорядникам. Усі інформаційні запити вирішено протягом встановленого законодавством строку. По Бобровицькому району запити на інформацію не розглядалися.

Упродовж 2016 року по Бобровицькому району вирішено 212 звернень, з яких 103 направлено за належністю до інших відомств, на інші надано роз’яснення. На особистому прийомі прийнято 23 звернення. Порушень строку розгляду звернень не допущено.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян», яким розширено шляхи надходження звернень до відповідних органів за допомогою засобів телефонного та електронного зв’язку, Ніжинською місцевою прокуратурою запроваджено можливість подання громадянами усних звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку, тобто через телефони «гарячі лінії», та надіслання звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронні звернення).

З метою реалізації принципу гласності Ніжинською місцевою прокуратурою протягом 2016 року вжито низку заходів щодо інформування громадян про роботу прокуратури через засоби масової інформації. Зокрема створено сайт місцевої прокуратури, налагоджено співпрацю з засобами масової інформації, 2016 році організовано та проведено 48 виступів у засобах масової інформації.

На виконання вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів райдержадміністрацією постійно вживаються заходи щодо організації належної взаємодії з Бобровицьким відділенням Ніжинського відділу поліції ГУ НП України в Чернігівській області, Бобровицьким відділом Ніжинської місцевої прокуратури, іншими правоохоронними органами, юрисдикція яких поширюється на район з метою забезпечення дотримання норм Конституції та законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян.

Зокрема, питання щодо забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, профілактики адміністративних та інших правопорушень, протидії злочинності та корупції двічі на рік розглядаються на засіданнях колегії райдержадміністрації, на нарадах при голові райдержадміністрації за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади За результатами розгляду приймаються відповідні рішення колегії, розпорядження, даються доручення голови райдержадміністрації, у яких передбачаються конкретні заходи, що спрямовані на організацію взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів з вищевказаних питань.

На нарадах з питань взаємодії з правоохоронними органами посадові особи Ніжинського відділу поліції ГУ НП України в Чернігівській області, Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури інформують про результати діяльності та проблемні питання, які потребують спільного вирішення.

Керівництво правоохоронних органів тісно співпрацює з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району, бере участь у роботі комісій, робочих груп, інших консультативно-дорадчих органах райдержадміністрації, надає консультації громадянам та представникам юридичних осіб, проводить робочі зустрічі з посадовими особами та представниками територіальних громад району з метою вирішення питань, пов’язаних із виконанням наданих повноважень.

Необхідна інформація для здійснення заходів із забезпечення дотримання вимог законодавства та захисту інтересів держави надавалась також і правоохоронними органами області.

Спільно з правоохоронними органами, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями проводиться робота щодо забезпечення виконання Закону України «Про запобігання корупції».

Так, розпорядженням голови райдержадміністрації від 30 червня 2016 року № 174 на виконання законів України «Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційну стратегію) на 2014-2017 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 3 червня 2016 року № 306 «Про антикорупційну програму в обласній державній адміністрації» затверджено програму запобігання та протидії корупції в Бобровицькому районі на 2016-2017 роки. З метою реалізації зазначених нормативно-правових актів та програмних документів державного, обласного та районного рівнів проводиться відповідна робота.

Положення Закону України «Про запобігання корупції» вивчалися на заняттях у школах правової освіти, навчаннях апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Працівниками апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, а також правоохоронних органів, направлялись публікації з питань дотримання антикорупційного законодавства до районної газети «Наше життя» з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення їх до участі в антикорупційній діяльності.

Відповідна профілактична робота здійснюється відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців. Особлива увага приділяється недопущенню виникнення конфлікту інтересів, у тому числі реального і потенційного, або спільної роботи близьких осіб, що мали б пряме підпорядкування. Також при призначенні осіб на посади державних службовців в установленому порядку проводиться спецперевірка, у тому числі стосовно фактів притягнення до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

На виконання прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» службові особи, які на день початку роботи системи електронного декларування займали згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне становище і посади яких належать до категорії «Б», подали щорічні електронні декларації за 2015 рік у порядку, установленому цим Законом. Усі декларанти зробили це вчасно, тобто до 30 жовтня 2016 року. Порушень щодо достовірності надання інформації фінансового характеру виявлено не було.

Звернення громадян та юридичних осіб щодо фактів порушення антикорупційного законодавства до райдержадміністрації не надходили.

В установленому порядку проводиться робота практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». Зокрема, розпорядження голови районної державної адміністрації розміщуються на її офіційному сайті. Порушень порядку розгляду запитів на одержання публічної інформації не виявлено. Усі відповіді на інформаційні запити громадян та юридичних осіб надаються вчасно та в установленому порядку.

Звернення громадян та юридичних осіб щодо фактів порушення антикорупційного законодавства до райдержадміністрації не надходили.

З огляду на викладене, вважаю за доцільне за результатами розгляду цього питання доручити особам, відповідальним за зазначений напрямок роботи:

1. Продовжити співпрацю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району з правоохоронними органами з питання профілактики злочинності.

2. Забезпечити співпрацю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району з правоохоронними органами з питання захисту прав і законних інтересів учасників антитерористичної операції та тимчасово переміщених осіб.

3. Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про запобігання корупції».

4. Систематично залучати до моніторингу дотримання антикорупційного законодавства представників громадськості.

Назад20 Липня 2018 11:00
Прямий телефонний зв'язок населення району з начальником гуманітарного відділу районної державної адміністрації Герасименко М.П.

17 Липня 2018 10:10
Особистий прийом горомадян в.о. голови районної державної адміністрації Любенко Л.В.

11 Липня 2018 08:10
03 Липня 2018 10:00
Особистий прийом горомадян головою районної державної адміністрації Кучериною В.М.

24 Червня 2018 17:00
19 Червня 2018 10:00
Особистий прийом горомадян головою районної державної адміністрації Кучериною В.М.

15 Червня 2018 11:00
Прямий телефонний зв'язок населення району з головою районної державної адміністрації Кучериною В.М.

08 Червня 2018 11:00
Підведення підсумків районного конкурсу ім. П.Тичини «Добридень тобі, Україно моя!».

06 Червня 2018 16:28
05 Червня 2018 10:00
Особистий прийом горомадян головою районної державної адміністрації Кучериною В.М.

01 Червня 2018 12:00
Творчий звіт школи мистецтв

01 Червня 2018 10:00
Святкові заходи до Дня захисту дітей