Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://bobradm.cg.gov.ua/old
back

Засідання колегії районної державної адміністрації

31 жовтня 2017

31 жовтня голова районної державної адміністрації Василь Кучерина провів засідання колегії районної державної адміністрації. Про підсумки оздоровчої кампанії влітку 2017 року (хід виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей Бобровицького району на 2016-2020 роки) проінформував завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Валентин Кравченко.

На виконання вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою організації повноцінного, якісного, змістовного оздоровлення та відпочинку дітей у літній період у районі проводилася відповідна робота згідно із заходами програми оздоровлення та відпочинку дітей Бобровицького району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії VІІ скликання Бобровицької районної ради від 21 квітня 2016 року.

На засіданнях міжвідомчої ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей проаналізовано стан підготовки до оздоровчої кампанії 2017 року та визначено першочергові завдання.

З 3212 дітей шкільного віку, що проживають у районі, улітку 2017 року планувалося надати якісні оздоровчі та відпочинкові послуги 1740 дітям.

Створено робочу групу з питань перевірки стану готовності дитячих закладів відпочинку до роботи в літній період. До початку функціонування, усі табори обстежені постійно діючою комісією з питань відпочинку та оздоровлення дітей на предмет їх готовності до роботи в оздоровчий період.

У червні працювали 14 пришкільних таборів, у яких відпочили 1000 дітей (31,1 відсотка усіх дітей району). Із районного бюджету на проведення відпочинку дітей у пришкільних таборах було виділено та використано 230,0 тис. грн (105 відсотків показника 2016 року), у розрахунку на 1 дитину шкільного віку району 230,0 грн (2016 рік 219,0 грн).

Уживалися заходи, спрямовані на організацію безпечного перебування дітей в оздоровчих закладах. Здійснювався системний нагляд за санітарно-епідеміологічним станом закладів відпочинку, якістю питної води, організацією якісного харчування, належного медичного обслуговування дітей тощо.

З метою надання невідкладної, спеціалізованої медичної допомоги за пришкільними таборами було закріплено лікувально-профілактичні заклади, що знаходяться на відповідних територіях.

За дев’ять місяців 2017 року для оздоровлення дітей залучено 1,9 млн. грн – коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, батьків із 600 тис. грн запланованих. Усього з різних джерел на проведення оздоровчої кампанії залучено 2,1 млн. грн (157,6 відсотка показника 2016 року).

Діти району відпочивали та оздоровлювалися в оздоровчих таборах Чернігівської, Одеської, Запорізької, Херсонської, Київської, Львівської, Іванофранківської, Тернопільської, Закарпатської областей. Більше 60 дітей оздоровлено за кордоном.

Особливо хочеться відмітити ТОВ «Наташа-Агро», яке оздоровило 86 дітей у Болгарії та Закарпатті. 82 дитини з району оздоровлено за рахунок Народного депутата України О.Дмитренка на Чорному морі.

Особлива увага зверталася на забезпечення відпочинковими та оздоровчими послугами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО, дітей-інвалідів та дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

Станом на 1 жовтня 2017 року забезпечено відпочинковими та оздоровчими послугами 1743 дитини (54,3 відсотка усіх дітей району, 100,2 відсотка річного плану 2017 року).

Стан підготовки оздоровчої кампанії знаходився на постійному контролі у районній державній адміністрації.

З інформацією про хід виконання районної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки» виступила начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації Ірина Шаманська, співдоповідав директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олег Роговий.

На виконання Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Указу Президента України від 29.05.2015 №501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», з метою поліпшення становища дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, створення умов для їх соціальної реабілітації та забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей, реалізації завдань щодо організації діяльності органів опіки та піклування з питань своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, запобігання соціальному сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї районною державною адміністрацією розроблено районну цільову програму попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 15.12.2016. Програма спрямована на комплексне розв’язання проблем неповнолітніх, забезпечення взаємодії і обмін інформацією між різними організаціями, причетними до вирішення долі кожної конкретної дитини, забезпечення фінансової складової, без чого робота щодо захисту прав дітей у районі неможлива. Програма фінансується за рахунок коштів районного бюджету. На реалізацію заходів Програми у 2017 році виділено 40,0 тис. грн, а саме: до Міжнародного Дня сім’ї, Дня захисту дітей, Дня усиновлення, до Дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят, на транспортні витрати (доставка дітей до притулку, центру соціально-психологічної реабілітації м. Ніжин та м. Чернігів, проведення цільових профілактичних рейдів, обстеження умов проживання дітей).

Основними завданнями служби у справах дітей є реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, влаштування до сімейних форм виховання, захист майнових та житлових прав, надання статусу.

На сьогодні на первинному обліку дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 74 дітей з підоблікової категорії. З них: 39 дітей знаходиться під опікою, піклуванням і проживають у сім’ях опікунів, піклувальників, 5 дітей перебувають в інтернатних закладах Чернігівської області, професійно-технічних училищах, технікумах, вузах на повному державному забезпеченні, 2 дітей тимчасово влаштовані до Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації, 28 дітей з підоблікової категорії знаходяться на вихованні в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу району і області.

Згідно із законодавством України вживаються вичерпні заходи щодо влаштування дітей на сімейні форми виховання. Упродовж 2017 року статус дитини-сироти і дітей, позбавлених батьківського піклування, набули 4 дітини: 2 з них влаштовано під опіку родичів, 2 – тимчасово влаштовано до Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації. Продовжується робота з реалізації права дітей на сімейне виховання. Пріоритетними формами влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є сімейні форми виховання дітей даної категорії. У районі функціонує 6 прийомних сімей, у яких виховуються 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 2 дитячих будинки сімейного типу, де перебувають на вихованні 12 дітей з підоблікової категорії.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється контроль за умовами проживання, утримання та навчання дітей, які влаштовані в прийомні сім’ї. Усі прийомні сім’ї та діти, які в них влаштовані, перебувають під соціальним супроводом Центру. З метою обстеження умов проживання, навчання та виховання прийомних дітей проведено виїзди в усі прийомні родини та дитячий будинок сімейного типу. Прийомні батьки створили належні умови для всебічного розвитку дітей, одержання ними освіти, підготовки до самостійного життя та праці. За період функціонування прийомних сімей негативного ставлення з боку прийомних батьків до дітей не виявлено.

Протягом звітного періоду з первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знято 6 дітей у зв’язку з досягненням повноліття, 1 дитину – у зв'язку з набуттям цивільної дієздатності.

Ведеться облік дітей, які можуть бути усиновлені, та осіб, які бажають усиновити дитину, робота щодо підбору осіб, які бажають усиновити чи взяти на виховання і спільне проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку перебуває 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновленими. Протягом 2017 року складено 4 анкети на усиновлення для постановки на регіональний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Усього за рішеннями суду у 2017 році громадянами України та іноземними громадянами усиновлено 2 дітей, батьки яких надали згоду на усиновлення.

Забезпечується доступність до інформаційних матеріалів та надання відповідних послуг особам, з числа громадян України, які мають бажання усиновити дитину.

За підсумками розгляду питань порядку денного прийнято одне розпорядження голови районної державної адміністрації та одне протокольне рішення.

Відділ організаційно-інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Array
(
  [Анонси] => Array
    (
      [cnt] => 4
      [data] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 316834
              [head] => 
              [title] => 
              [text] => 19 жовтня 2018 року 3 11.00 до 13.00 відбудеться прямий телефонний 
              [titPhotolnk] => 
              [titPhoto] => 
              [dt] => 19-10-2018
              [tm] => 11:00
              [lnk] => index.php?id=316834&tp=page&cols=2
              [lnk_anons] => index.php?id=316834&tp=anons&cols=2
            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 318429
              [head] => 
              [title] => 
              [text] => Розрахунковий рахунок м.Ічня Отримувач УК в Iчнян.р-нi/отг м.Ічня/50110000 Код отримувача (ЄДРПОУ) 38030010 БАНК ОТРИМУВАЧА 
              [titPhotolnk] => 
              [titPhoto] => 
              [dt] => 16-10-2018
              [tm] => 16:27
              [lnk] => index.php?id=318429&tp=page&cols=2
              [lnk_anons] => index.php?id=318429&tp=anons&cols=2
            )

          [2] => Array
            (
              [id] => 316835
              [head] => 
              [title] => 
              [text] => 16 жовтня з 08.00 до 13.00 - 13.45 до 17.00 особистий прийом голови районної 
              [titPhotolnk] => 
              [titPhoto] => 
              [dt] => 16-10-2018
              [tm] => 09:00
              [lnk] => index.php?id=316835&tp=page&cols=2
              [lnk_anons] => index.php?id=316835&tp=anons&cols=2
            )

          [3] => Array
            (
              [id] => 316833
              [head] => 
              [title] => 
              [text] => 12 жовтня у районному будинку культури о 12.00 відбудуться 
              [titPhotolnk] => 
              [titPhoto] => 
              [dt] => 12-10-2018
              [tm] => 11:00
              [lnk] => index.php?id=316833&tp=page&cols=2
              [lnk_anons] => index.php?id=316833&tp=anons&cols=2
            )

        )

    )

  [qr] => Array
    (
      [getDataLastVideo] => SELECT * FROM web_area.pages	WHERE id_menu=-2 and id_org=12 and create_date < now() AND activ='t' ORDER BY create_date DESC LIMIT 1
      [getDataSlider] => SELECT id, head,title, create_date FROM web_area.pages WHERE id_menu=25448 ORDER BY pn
    )

  [Основные установки] => Array
    (
      [pageType] => title
      [pageColumn] => 0
      [id] => 268159
      [menu] => 0
      [template] => templates/uk/title.php
    )

)