Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://bobradm.cg.gov.ua/old

01 січня 1970

Оголошення про порядок подання заяв для участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Бобровицькій районній державній адміністрації Відповідно до абзацу шостого пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (далі — Типового положення), повідомляємо: установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Бобровицькій райдержадміністрації відбудуться орієнтовно 22 листопада 2019 року, початок о 10:00 год. Початок реєстрації: о 09:30 год. Місце проведення: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46, малий зал засідань. До участі у зборах запрошуються інститути громадянського суспільства (представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території Бобровицького району). Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Бобровицькій РДА (далі — Ініціативна група) подається заява, підписана керівником інституту громадянського суспільства з додатками. До заяви додаються: прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто; біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності); відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради; відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону; мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді; фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності). Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді. Документи від ІГС приймаються з 24 вересня по 21 жовтня 2019 року (крім суботи, неділі та святкових днів) з 08:00 до 13:00, за адресою: 17400, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46 (ІІ поверх, загальний відділ апарату районної державної адміністрації). Відповідальна особа за прийом та зберігання документів від ІГС — Коломієць Оксана Василівна, головний спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації. E-mail: bоbradm_post@cg.gov.ua Телефони для довідок: (04632)2-53-92. За 30 календарних днів до проведення установчих зборів, а саме 21 жовтня 2019 року, у понеділок о 13:00 год. приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється. Датою подання пакету документів (паперового варіанту) для участі в установчих зборах є дата їх надходження до Ініціативної групи. На підставі поданих заяв Ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови. Підставами для відмови представнику інституту громадського суспільства в участі в установчих зборах є: • невідповідність документів, поданих інститутом громадського суспільства, вимогам Типового положення; • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений Типовим положенням; • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення; • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах; • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання Ініціативній групі офіційного листа; • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення. Відомості про персональний склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Бобровицькій райдержадміністрації, зразки зави з додатками розміщено на офіційному сайті Бобровицької РДА у рубриці «Громадська рада» у вкладенні «Нормативні документи».