Бобровицька РДА
Анонси
Керівник апарату районної державної адміністрації

Назад

Керівнмик апарату районної державної адміністрації Дараган Людмила В'ячеславівна

Відає питаннями добору і розстановки кадрів, формування кадрового резерву, організаційної роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади вищого рівня, взаємодії з органами місцевого самоврядування.

У межах, визначених цим розпорядженням, організовує роботу апарату райдержадміністрації з організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства, Положення про апарат та Регламенту райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації з районною радою, її виконавчим апаратом у процесі поточної діяльності.

Відає питаннями вдосконалення структури органів виконавчої влади в ході адміністративно-територіальної реформи.

Координує роботу щодо запровадження та забезпечення функціонування в районній державній адміністрації системи управління якістю згідно з вимогами стандарту якості ДСТУ ISO 9001-2001.

За дорученням голови райдержадміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями за межами району.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів; проведення перевірок виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, голів обласної та районної державних адміністрацій;підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації; доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців; надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування.

Відповідає за стан діловодства, обліку, звітності, роботи із зверненнями громадян і контролю в районній державній адміністрації, виконання Закону України „Про державну службу”.

Вносить пропозиції щодо структури і чисельності працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність відділів, інших підрозділів райдержадміністрації:

організаційно-кадрової роботи;

юридичного (з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації та роботи із зверненнями громадян); загального;

фінансово-господарського забезпечення;

Державного реєстру виборців;

архівного;

сектора контролю;

сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи.

У межах наданих повноважень відповідає за підготовку та подає на підпис голові райдержадміністрації проекти розпоряджень, підписує додатки до розпоряджень. За дорученням голови райдержадміністрації укладає договори та інші правочини. Має право підпису фінансових документів. Видає накази з питань діяльності апарату районної державної адміністрації.

тел. 2-51-25

Назад30 Березня 2018 09:31