back

Соціальні послуги, які надаються Бобровицьким територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

03 березня 2015

Бобровицьким територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надаються наступні соціальні послуги:

Догляд вдома

Зміст соціальної послуги:

- допомога у веденні домашнього господарства (закупівля та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомога у приготуванні їжі, допомога у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття); доставка гарячих обідів, прання;

- допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомога в оформленні документів, внесення платежів;

- допомога у самообслуговуванні, навчання навичкам самообслуговування;

- допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами – виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

- допомога в обробітку присадибної ділянки для сільської місцевості (не більше 0,02 га);

- допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічна підтримка (бесіди, спілкування).

Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги.

Форма надання соціальної послуги: денна

Термін надання соціальної послуги: не визначено, за потребою

Соціальні групи:

- особи похилого віку;

- інваліди (які досягли 18-річного віку, крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд;

- хворі ( з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж 4 місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Умови надання соціальної послуги:

- безоплатно;

- платно;

- диференційована плата.

Документи, необхідні для отримання послуги:

1. Письмова заява громадянина.

2. Медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах.

3. Карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг).

4. Договір укладений громадянином і територіальним центром.

5. Довідка про склад сім’ї.

6. Копія пенсійного посвідчення, паспорта, коду.

7. Копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності (за наявності).

8. Витяг з реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання, виданий нотаріусом (за наявності).

9. Довідка про доходи осіб, які мають працездатних дітей, довідка про пай, про доходи за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення для встановлення диференційованої плати.

10. Копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

Закон України „Про соціальні послуги”

розділ 2, ст. 5; розділ 3, ст. 7.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

1. Неповний комплект поданих документів.

2. Якщо громадянин потребує цілодобового стороннього догляду.

3. Надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій у встановленому законодавством порядку призначено грошову компенсацію.

4. Наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги догляду вдома.

5. Ліквідація суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома.

Надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Зміст соціальної послуги:

Надання швацьких, кравецьких, перукарських, транспортних послуг та послуги банку одягу.

Форма надання соціальної послуги: денна.

Термін надання соціальної послуги: за потребою.

Соціальні групи:

особи похилого віку;

- інваліди;

- хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як 4 місяці), у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу;

- громадяни, які постраждали від стихійного лиха, катастрофи (і мають утриманців).

Умови надання соціальної послуги:

Безоплатно та на платній основі.

Документи, необхідні для отримання послуги:

1. Письмова заява.

2. Довідка про склад сім’ї видана не пізніше ніж за 2 місяці до моменту звернення за послугою.

3. Довідка про доходи всіх членів сім’ї.

За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

Закон України „Про соціальні послуги”

Постанова КМ № 408 від 09.06.2010 р.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

1. Неповний комплект поданих документів.

2. Надання громадянинові соціальних послуг особою, якій у встановленому порядку призначено грошову компенсацію.

3. Наявність медичних протипоказань (інфекційні захворювання, психічні розлади).

4. Зловживання алкогольними напоями.

Соціально-побутова адаптація.

Зміст соціальної послуги:

Допомога особам, які мають часткове порушення рухомої активності з метою пристосування; підтримання соціальної незалежності для досягнення максимально можливої якості життя, соціалізації і інтеграції.

Форма надання соціальної послуги: денна.

Термін надання соціальної послуги: за потребою.

Соціальні групи:

- особи похилого віку;

- інваліди;

- хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як 4 місяці), у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу;

- громадяни, які постраждали від стихійного лиха, катастрофи (і мають утриманців).

Умови надання соціальної послуги:

Безоплатно та на платній основі.

Документи, необхідні для отримання послуги:

1. Письмова заява.

2. Довідка про склад сім’ї видана не пізніше ніж за 2 місяці до моменту звернення за послугою.

3. Медичний висновок про потреби в соціально-медичних послугах та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі.

4. Карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг)

5. Копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування.

6. Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявністю).

Правові підстави для надання соціальної послуги:

Закон України „Про соціальні послуги”

Постанова КМ № 408 від 09.06.2010 р.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

1. Неповний комплект поданих документів.

2. Надання громадянинові соціальних послуг особою, якій у встановленому порядку призначено грошову компенсацію.

3. Наявність медичних протипоказань (інфекційні захворювання, психічні розлади).

4. Зловживання алкогольними напоями.

Догляд стаціонарний.

Зміст соціальної послуги:

Комплекс заходів (4-х разове харчування, забезпечення одягом, взуттям, медичне обслуговування та ін.) з надання постійної стаціонарної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

Форма надання соціальної послуги: стаціонарна

Термін надання соціальної послуги: постійно

Соціальні групи:

Одинокі громадяни пенсійного віку, інваліди, які відповідно до соціальних ознак (вік, стан здоров’я) мають ризик потрапити у складні життєві обставини і потребують постійної сторонньої допомоги та догляду.

Гранична чисельність отримувачів: 30 осіб

Умови надання соціальної послуги:

Повне державне утримання, безоплатно.

Документи, необхідні для отримання послуги:

1. Письмова заява громадянина.

2. Медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді.

3. Довідка про склад сім’ї.

4. Копія паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення і довідки МСЕК (якщо є група інвалідності).

5. Довідка про наявність (відсутність) земельного паю.

6. 2 фотокартки.

7. Довідка про вид та розмір пенсії.

8. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання.

9. Витяг з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного договору довічного утримання.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

Закон України „Про соціальні послуги”

Розділ 2, ст. 5; розділ 3, ст. 7.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

1. Неповний комплект поданих документів.

2. Надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій у встановленому законодавством порядку призначено грошову компенсацію.

3. Наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги.

Адреса: 17400, м. Бобровиця, Чернігівської обл., вул. Незалежності, 28

Контактний телефон: 2-31-85, 2-13-46.

Електронна пошта: [email protected]

Прийомні години: 8.00 – 17.00 перерва 13.00 – 14.00

Вихідні дні: субота, неділя.