20 серпня 2008

План роботи уповноваженої особи на 2021 рік.pdf

 

План роботи уповноваженої особи на 2020 рік.pdf

 

Корупційні ризики та заходи.pdf

Про створення комісії.doc

Про проведення оцінки корупційних ризиків.doc

План роботи уповноваженої особи на 2019 рік.pdf

Про проведення оцінки корупційних ризиків.doc

Про заходи з виконання антикорупційної програми.doc

 

 

ПЛАН
заходів з виконання антикорупційної Програми

 

 

 

 

Заходи і завдання Відповідальні за виконання Строк виконання
       
1 Продовжувати роботу, спрямовану на реалізацію державної антикорупційної політики, а саме дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та забезпечити безумовне виконання заходів щодо запобігання корупції Райдержадміністрація, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації Постійно
2 Забезпечувати розгляд пропозицій, скарг, заяв громадян та організацій стосовно порушення антикорупційного законодавства, в тому числі відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції». Здійснювати аналіз таких інформацій з метою виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень та вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації За потребою
3 Забезпечити можливість для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації За потребою
4 Розміщувати для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду, проекти нормативно-правових актів, в тому числі ті, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень органів влади Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації За потребою
5 Вести цілеспрямовану роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, а також окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації Постійно
6 Забезпечити спільно з громадськими (неурядовими) організаціями висвітлення в районній газеті «Наше життя» актуальних матеріалів з питань антикорупційної політики Відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації За потребою
7 Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації Постійно
8 Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг Перший заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, відділ (Центр) надання адміністративних послуг райдержадміністрації Постійно
9 Забезпечити контроль за діяльністю посадових осіб під час укладення договорів закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів, надання (погодження) дозволів, в тому числі в питаннях здійснення підприємницької діяльності, виготовлення землевпорядної документації щодо відведення у власність та надання в оренду земельних ділянок, нерухомих об’єктів тощо Перший заступник голови райдержадміністрації Постійно
10 Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах Юридичний відділ апарату райдержадміністрації Постійно
11 Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору Керівник апарату райдержадміністрації, відділ управління персоналом райдержадміністрації Під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад
12 При прийомі на роботу інформувати працівників про необхідність неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та недопустимість вчинення корупційних діянь Відділ управління персоналом райдержадміністрації Постійно
13 Провести перевірки та забезпечити постійний контроль за додержанням вимог статей 25 і 27 Закону України «Про запобігання корупції» щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб, особливо в сферах освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики Керівники структурних підрозділів, відділ управління персоналом райдержадміністрації Постійно
14 Відповідно до положень розділу VІ Закону України «Про запобігання корупції» формувати у посадових і службових осіб стандарти професійної етики Керівник апарату райдержадміністрації, відділ управління персоналом райдержадміністрації Постійно
15 Забезпечити постійний контроль за прийняттям на роботу, призначенням на посади та входженням службових осіб до складу колегіальних органів (комісії, колегії, ради тощо) з метою попередження виникнення конфлікту інтересів Відділ управління персоналом райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації Постійно
16 Вживати відповідних заходів щодо попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли службова особа може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління тощо) Юридичний відділ апарату райдержадміністрації Постійно
17 Забезпечити при виявленні конфлікту інтересів своєчасне реагування на порушення законодавства, усунення службової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчиненню дій та прийняттю рішень в умовах конфлікту інтересів. При необхідності забезпечити застосування зовнішнього контролю за рішеннями, що приймаються службовою особою Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації Постійно
18 Проводити наради з питань виконавської дисципліни Керівник апарату райдержадміністрації Відповідно до графіка
19 Забезпечити своєчасне електронне декларування доходів працівниками, на яких обов’язок декларування доходів покладено Законом України «Про запобігання корупції» Відділ управління персоналом райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації До 1 квітня звітного року
20 Надавати консультації та роз’яснення щодо заповнення та подання електронних декларацій про доходи Юридичний відділ апарату райдержадміністрації Постійно
21 Здійснювати організацію юридичного забезпечення роботи, пов’язаної з виконанням вимог антикорупційного законодавства Юридичний відділ апарату райдержадміністрації Постійно
22 Забезпечення здійснення обліку працівників райдержадміністрації та її структурних підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень Юридичний відділ апарату райдержадміністрації Постійно


Про антикорупційну програму на 2016-2017 роки.doc