back

Здорові діти - щасливе суспільство

06 червня 2012

За рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щорічно проводиться фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб в дитячих закладах оздоровлення.

На обліку у міській та міжрайонних виконавчих дирекціях обласного відділення Фонду станом на 01.01.2012 року зареєстровано 26113 страхувальників, середньооблікова чисельність працюючих становить 286 тисяч осіб.

Загальна сума виплат на всі види допомоги у 2011 році була 94,3 млн. грн., у тому числі з тимчасової непрацездатності - 68 млн. грн., а це 72 % від загальних витрат з усіх видів допомоги.

За січень-квітень поточного року за наданням матеріального забезпечення до обласного відділення Фонду (далі відділення) від страхувальників області надійшло більше 8,6 тисячі заяв на суму понад 37 млн. грн., в тому числі - з тимчасової непрацездатності (лікарняні) - на суму майже 28 млн. грн., які профінансовані в повному обсязі.

За підсумками минулого року на фінансування тимчасової втрати працездатності з догляду за хворими дітьми застрахованим особам відділенням було сплачено понад 6,5 млн. грн., у першому кварталі 2012 року - 2,5 млн. грн., що становить близько 12% до загальної суми витрат тимчасової непрацездатності (21 млн. грн.)

Проте, згідно зі статистичними даними, у лікувально-профілактичних закладах області на диспансерному обліку з приводу захворювань та перенесених травм знаходиться понад 430 тисяч осіб працездатного віку та більше 120 тисяч дітей і підлітків.

Складовою зменшення захворюваності застрахованих осіб та їхніх дітей, а відповідно - і зменшення витрат по коштах Фонду, є прийняття та реалізація заходів щорічної Програми щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей.

Не винятком є і поточний рік, бюджетом якого виділено на реалізацію заходів по наданню соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, збереження і зміцнення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей, зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності понад 27 млн. грн. і, зокрема, 6,3 млн. грн. на часткове фінансування оздоровлення дітей, що на 0,6 млн. грн. більше фактичних витрат минулого року. З них - 1,9 млн. грн. у відповідності до рішення правління відділення, сплановано на часткове фінансування оздоровлення дітей через обласні організації профспілок, а решта - 4,4 млн. - пропорційно районам та містам області з урахуванням фактичних витрат минулого року, кількості застрахованих осіб та дітей, досвіду і можливостей оздоровчої бази та бізнесу.

Слід відзначити у 2011 році результативну співпрацю виконавчої дирекції відділення та його робочих органів у більшості районів з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, самоврядних структур роботодавців та профспілок у проведенні оздоровлення дітей за кошти Фонду.

Як результат, минулого року за участю коштів Фонду оздоровлено 8,7 тисячі дітей на суму понад 5,7 млн. грн. Багато це чи мало? Однозначно - мало! Бо виділені асигнування у 2011 році не використані у повному обсязі. Причини різні.

Структури Фонду не є організаторами оздоровчої компанії дітей, Фонд лише бере участь у частковому фінансуванні вартості путівки. Враховуючи, що вартість путівки з року в рік зростає швидше ніж збільшення граничних асигнувань по частці Фонду, то вона не перевищує 1/3 її вартості. Решту, 2/3 вартості повинні сплатити роботодавці (частка яких із року в рік зменшується), профспілки, спонсори та батьки. Спроможність останніх залишається низькою.

Окремі категорії дітей забезпечуються бюджетними путівками, в процедурі закупівлі яких Фонд хотів би брати участь і, зокрема, в обсягах часткового фінансування. Тому за нашої участі була б можливість оздоровити на третину більше дітей, які мають на це гарантоване державою право.

Турбує нас і те, що окремі райони та міста, як і у минулі роки, вже сьогодні на етапі планування роботи відмовляються від виділених Фондом асигнувань. Така позиція є неприпустимою, завдання міжрайонних виконавчих дирекцій та їх представників - переконати керівників регіонів зробити все можливе для використання в повному обсязі коштів Фонду, що беззаперечно сприятиме здешевленню вартості путівки, а відповідно і збільшенню загальної кількості оздоровлених дітей. Час для уточнення наших спільних планів є. Виконавча дирекція відділення має повноваження проводити в період оздоровчої кампанії перерозподіл між районами раніше виділених асигнувань на користь тих, які активно працюватимуть та будуть потребувати додаткових коштів. І ми це своєчасно робитимемо.

Важливою вбачається консолідація зусиль всіх учасників з об’єднання фінансових ресурсів на сумарно максимальну кількість оздоровлення дітей.

Практика довела ефективність фінансування робочими органами страхувальників, виконавчою дирекцією обласні організації профспілок, безпосередньо дитячі заклади оздоровлення незалежно від форми власності та місця розташування за умови, що вони включені обласними відділеннями до списку тих закладів, які мають право на оздоровлення дітей за кошти Фонду. При цьому, батько чи мати (опікун/піклувальник) повинні бути застрахованою особою, а роботодавець сплачувати до Пенсійного Фонду єдиний соціальний внесок та не мати перед органами Фонду заборгованості.

Хотілося б запросити до такої співпраці фізкультурно-спортивні товариства, зокрема дитячо-юнацькі спортивні школи, які займаються оздоровленням своїх вихованців у літній період, громадські організації. Залучивши кошти Фонду, вони можуть здешевити путівки на оздоровлення дітей. Виконавча дирекція готова розглядати пропозиції з будь-якої конфігурації своє участі у частковому фінансуванні витрат.

Залишається, як виняток, за рішенням Правління Фонду, норма при якій тривалість зміни не може бути меншою 14 днів, що позитивно вплине на збільшення кількості оздоровлених дітей. Граничні норми витрат на один дитино-день на харчування збільшено до 37 грн. (було 35), на культурно- масові заходи та медичне обслуговування на рівні минулого року - 3 грн., сумарно у день 40 гривень. При тривалості зміни 14 днів частка Фонду становитиме 560 грн. на дитину, 18 та 21 день відповідно - 720 та 840 грн.

За умови представлення організаторами оздоровлення дітей відповідного пакету документів, фінансування органами Фонду надаватиметься за 10 днів до початку зміни в повному обсязі розрахункової суми.

Особливими є вимоги до закладів оздоровлення з забезпечення належних умов перебування та відпочинку дітей, зокрема в частині їх розміщення, безпечного харчування, організації дозвілля та відпочинку. Комісія за участі представника Фонду повинна дати закладу спеціальний дозвіл з надання послуг з оздоровлення дітей, а для цього дитячим закладам необхідно уже сьогодні серйозно готуватися.

З метою помісячного планування коштів виконавчою дирекцією обласного відділення робочим органам необхідно завчасно подати заявки- розрахунки у розрізі закладів оздоровлення з урахуванням тривалості зміни та кількості дітей. Таку роботу якісно можна виконати при зацікавленості всіх учасників оздоровчої кампанії. Узгоджені з райдержадміністраціями (міськвиконкомами) плани-розрахунки будуть покладені в основу надання фінансування.

Завдання нинішнього оздоровчого сезону - використати кошти Фонду в повному обсязі та оздоровити не менше 8,7 тисячі дітей.

Наразі - про специфіку оздоровлення дітей за межами області, попит на яке, і зокрема відпочинок на морі, зростає. І це зрозуміло, адже природно- кліматичні фактори позитивно впливають на здоров’я дитини. Вартість таких путівок значно перевищує вартість оздоровлення у місцевих закладах. Частка Фонду залишається незмінною - 40 грн. на дитино-день. Доплата роботодавців, профспілок чи батьків значно зростає, крім того, ще треба заплатити вартість дороги та супроводу переїзду. Така ситуація призводить до зменшення кількості оздоровлених дітей. Перш ніж приймати рішення де оздоровити дитину, треба зважити всі «за» і «проти». Головний тут критерій - дитина повинна отримати повноцінне оздоровлення, а Фонд - зменшення витрат з тимчасової втрати працездатності по догляду за хворими дітьми.

Організаторам оздоровлення слід звертати особливу увагу на те, що власник закладу має забезпечити належні умови проживання та харчування. В минулі роки ми мали непоодинокі випадки, коли батьки достроково забирали дітей із закладів, де згаданих умов не було дотримано. А повернути кошти за невикористані дні практично не можливо. Тут важливо все до дрібниць, в тому числі і вирішення спірних питань, передбачити умовами договору. Як і раніше, при Виконавчій дирекції Фонду буде працювати телефон “гарячої лінії”, за яким можна передати будь-яку інформацію та отримати відповідь.

Слід пам’ятати, що використати будь-якою ціною виділені області асигнування, а тім більше - заробити на дітях - безперспективно. За органами Фонду залишаються контрольні функції щодо законності використання коштів, як у період оздоровлення, так і суцільної перевірки закладів після завершення оздоровчої кампанії. Практика минулих років говорить про наявність фактів неповного, нецільового використання коштів Фонду. Серед типових порушень: невідповідність фактичних норм харчування планово закладеним, за калорійністю страви не відповідають нормам, рівень медикаментозного забезпечення - сумі списаних коштів тощо. Тому використані не за призначенням кошти необхідно повертати Фонду. На жаль, такі порушення із року в рік повторюються, а сума асигнувань, використаних з порушенням, не зменшується. Так, за підсумками контрольних заходів минулого року, 40 тис. грн. закладами оздоровлення використано незаконно, і у відповідності до законодавства, накладено штрафні санкції у розмірі 20 тис. грн. Також за результатами перевірок було виявлено залишок невикористаних коштів на суму 51 тис. грн. Всі кошти дитячі заклади змушені повертати Фонду. Зрозуміло, що в разі їх неповернення відділення з такими закладами працювати в подальшому не буде.

Враховуючи, що залишається актуальною тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, необхідне об’єднання зусиль держави, органів Фонду, громадськості у роботі, спрямованій на поліпшення їх життя і здоров’я. Оздоровити дітей - не тільки наше спільне завдання, а й обов’язок.

П.І.Савич,
директор виконавчої дирекції Чернігівського обласного
відділення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності