23 січня 2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної адміністрації

Олексій РОСКОЛІЙ

червень 2020 року

 

ГРАФІК
прийому громадян керівництвом Бобровицької
районної державної адміністрації

 

РОСКОЛІЙ

Олексій Григорович

Голова районної державної адміністрації

1, 3 вівторок місяця

10.00-13.00
14.00-17.00

ЛЯШЕНКО

Тетяна Олександрівна

Заступник голови районної державної адміністрації

четвер

10.00-13.00
14.00-17.00

ДАРАГАН

Людмила Вячеславівна

Керівник апарату районної державної адміністрації

понеділок

10.00-13.00
14.00-17.00

 

Відповідальні чергові по району (заступники голови районної державної адміністрації, начальники відділів районної державної адміністрації)

субота 10.00-13.00

Роз’яснення довідкового характеру працівниками райдержадміністрації

щоденно 8.00-17.00

 

 

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийом громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян, на підприємствах визначається їх керівником.

Усі звернення на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина (стаття 22 Закону України „Про звернення громадян”).

 

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Бобровицькій районній державній адміністрації

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Бобровицькій районній державній адміністрації.

2. Особистий прийом громадян головою Бобровицької районної державної адміністрації, заступником голови, керівником апарату проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та графіку, який затверджується головою Бобровицької районної державної адміністрації на початку року.

3. Особистий прийом громадян головою Бобровицької районної державної адміністрації, заступником голови та керівником апарату проводиться згідно із затвердженим графіком.

4. Реєстрацію звернень громадян особистого прийому здійснює спеціаліст по роботі із зверненнями громадян (далі – спеціаліст).

5. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося проводиться у разі, якщо питання, порушене у першому звернені, не було вирішено по суті.

6. У випадку повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та, за результатами, можлива допомога.

7. За дорученням голови, заступника голови, керівника апарату Бобровицької районної державної адміністрації для участі у проведенні особистого прийому громадян можуть бути залучені начальники управлінь, служб та інших структурних підрозділів Бобровицької районної державної адміністрації.

Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться в першочерговому порядку.

8. Спеціаліст готує та подає в установленому порядку на погодження голові, Бобровицької районної державної адміністрації проект графіка проведення особистого прийому громадян.

Графік особистого прийому громадян керівниками Бобровицької районної державної адміністрації публікується у засобах масової інформації, розміщується на офіційному веб-сайті Бобровицької районної державної адміністрації.

9. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосується його звернення.

10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформленні в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

11. Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

13. Контроль за виконанням доручень, напрацьованих під час особистого прийому громадян голови, заступника голови, керівника апарату Бобровицької районної державної адміністрації здійснює спеціаліст по роботі із зверненнями громадян та проводить систематичний аналіз звернень громадян, прийнятих на особистих прийомах.

 

Рекомендації громадянам, які звернулись на особистий прийом до райдержадміністрації

 

Громадянам, які прийшли на прийом, рекомендується:

1. Уважно ознайомитися з графіком прийому громадян у райдержадміністрації та Законом України „Про звернення громадян”.

2. Якщо питання, яке потребує вирішення, відрізняється складністю, і для його вирішення значна кількість аргументів, фактів тощо, то заявникові бажано завчасно викласти питання в письмовій формі. При собі бажано мати документи, які засвідчують особу, а також документи, які мають підставу для вирішення питання ґрунтовно.

3. З питанням чи заявою звертатися до посадової особи, в компетенцію якої входить вирішення проблем. Зі скаргою звертаються до посадової особи, в безпосередньому підпорядкуванні якої знаходиться державний орган, підприємство, організація чи посадова особа, яка здійснює оскаржувану дію.

4. Намагатися відповідати на запитання посадової особи, яка веде прийом, по суті порушеного питання. Пам’ятати, що точні відповіді на задані питання дозволяють всебічно з’ясувати зміст заяви чи скарги, прийняти оптимальне рішення.

5. Уважно вислухати роз’яснення посадової особи, яке веде прийом. Це зможе швидше прийняти за зверненням рішення, визначити його підставу та обґрунтування.

6. Бути самокритичним. Не виключна можливість, що висловлені на прийомі прохання чи вимоги не ґрунтуються на Законі або не можуть бути задоволені з об’єктивних причин. У випадках непогодження з рішенням, заявник має право просити в особи, яка веде прийом, роз’яснення про можливість і порядок оскарження.

7. Пам’ятати, що керівник райдержадміністрації та інші посадові особи зацікавлені у правильному і своєчасному вирішенні порушеного громадянином питання, завжди готові надати допомогу, пораду, роз’яснення, ґрунтовані на законах України, життєвому досвіді, довірі, висловленій їм.