23 січня 2020

Голові Бобровицької районної
державної адміністрації


 

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника)
(адреса місця проживання заявника, електронна адреса, контактний телефон)
 

З В Е Р Н Е Н Н Я


 

(пишеться в довільній формі з викладенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання, вимоги).


 

(дата)

(підпис)