24 січня 2020

Який порядок розгляду звернень громадян у Бобровицькій районній державній адміністрації?

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Статтею 19 Закону України "Про звернення громадян" визначено, зокрема, у разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на працівника по роботі зі зверненнями громадян районної державної адміністрації. 

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, електронної поштової адреси (відомості про інші засоби зв’язку), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, дата подання звернення. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. У разі коли для розгляду електронного звернення по суті необхідно зазначати персональні дані заявника або інших осіб, за винятком тих, що містяться у зверненні, заявнику пропонується звернутися з усним або письмовим зверненням.

В якій термін розглядається звернення?

Згідно з положеннями статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. Чи можливо попередньо записатися на особистий прийом до голови райдержадміністрації? Попередній запис на особистий прийом до голови райдержадміністрації проводиться працівником по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації. Під час попереднього запису Вам необхідно повідомити відповідальному працівнику своє прізвище, ім’я, по-батькові, адресу місця проживання, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб Ви звертались і яке було прийнято рішення, надати документи, інші матеріали (за наявності) для обрунтування Ваших пропорзицій (зауважень), заяв (клопотань), або скарг.

Де проводиться особистий прийом громадян головою райдержадміністрації?

Особистий прийом громадян проводиться головою райдержадміністрації, його заступником, керівником апарату райдержадміністрації згідно із затвердженим графіком.