06 квітня 2011


Повідомлення
ініціативної групи з підготовки установчих зборів
громадської ради при районній державній адміністрації


Відповідно до абзацу шостого пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (далі — Типового положення), повідомляємо.

Установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Бобровицькій райдержадміністрації відбудуться 24 лютого 2017 року, початок об 11:00 год. Початок реєстрації: о 10:30 год.

Місце проведення: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46, малий зал засідань райдержадміністрації.

До участі у зборах запрошуються інститути громадянського суспільства (представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України).

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Бобровицькій райдержадміністрації (далі — Ініціативна група) подається заява, підписана керівником інституту громадянського суспільства з додатками.

До заяви додаються:

1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку.

4. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних.

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності). Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи від ІГС приймаються з 10 січня 2017 року (крім вихідних та святкових днів) до 26 січня з 8:00 до 17 год. за адресою: 17400, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46 (відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, ІІ поверх).

Відповідальна особа за прийом та зберігання документів від ІГС — Чухліб Олеся Сергіївна, головний спеціаліст відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації,.

E-mail: bо[email protected]

Телефони для довідок: (04632) 2-51-26.

За 30 календарних днів до проведення установчих зборів, а саме 26 січня 2017 року о 17:00 год., приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється.

Датою подання пакету документів (паперового варіанту) для участі в установчих зборах є дата їх надходження до Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Бобровицькій райдержадміністрації.

На підставі поданих заяв Ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадського суспільства в участі в установчих зборах є:

- невідповідність документів, поданих інститутом громадського суспільства, вимогам Типового положення;

- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений Типовим положенням;

- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;

- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання Ініціативній групі офіційного листа;

- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Документи, що подаються для участі в установчих зборах

Ініціативна група з підготовки установчих зборів з формування
нового складу Громадської ради при Бобровицькій райдержадміністраціїПовідомлення


Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Районна державна адміністрація повідомляє про створення громадської ради при районній державній адміністрації.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства (громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні та релігійні організації, інші не підприємницькі товариства і установи) увійти до складу ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для обрання членів громадянської ради та взяти участь у проведенні цих установчих зборів громадської ради.

Довідки за телефонами: 2-51-21, 2-51-26.

=================================================Повідомлення
ініціативної групи з підготовки установчих зборів
громадської ради при районній державній адміністраціїУстановчі збори з формування складу громадської ради при Бобровицькій районній державній адміністрації відбудуться 2 лютого 2011 року в малому залі засідань райдержадміністрації. Початок зборів об 11 годині.

Громадська рада при районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету України від 3 листопада 2010 року №996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та були внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських організацій, професійних та творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, благодійних та релігійних організацій, інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство у громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівника органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадського суспільства протягом останніх двох років.

Документи приймаються ініціативною групою до 21 січня 2011 року включно (крім вихідних та святкових днів за адресою м.Бобровиця, вул. Незалежності,46, райдержадміністрація, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ, з 9 до 17 год.).

Телефони для довідок: 2-51-21, 2-51-26.

=================================================Номер розпорядження Дата прийняття Назва Посилання
553 24 грудня 2010 року Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики


=================================================Сформовано Громадську раду при Бобровицькій райдержадміністрації2 лютого 2011 року відбулися установчі збори інститутів громадянського суспільства для обрання складу Громадської ради при Бобровицькій райдержадміністрації, у яких взяв участь заступник голови райдержадміністрації В.В.Ляховенко.

До складу новообраної Громадської ради, яка обирається на 2 роки і працюватиме у 2011 - 2012 роках, увійшло 11 представників інститутів громадянського суспільства району.

=================================================Номер розпорядження Дата прийняття Назва Посилання
44 3 лютого 2011 року Про затвердження складу громадської ради при Бобровицькій райдержадміністрації


=================================================Відбулось перше засідання громадської ради10 лютого відбулись перші збори громадської ради при Бобровицькій районній державній адміністрації. Обрано керівні органи ради (голову, два заступника, секретаря), затверджено положення та регламент. Членам ради запропоновано внести пропозиції до річного та квартального планів роботи.

Головою Громадської ради обрано Харлан Людмилу Миколаївну. Заступниками голови обрано Коротенка Олександра Григоровича та Омеляшка Петра Івановича. Секретарем – Дудку Валентину Іванівну.

=================================================Засідання президії громадської ради


11 березня проведено засідання президії громадської ради при райдержадміністрації. Прийнято в цілому Положення та Регламент громадської ради.

Затверджено Дата Назва Посилання
Постановою КМУ №996 3 листопада 2010 року Типове положення про громадську раду при Бобровицькій районній державній адміністрації
Рішенням Громадської ради 10 лютого 2011 року Регламент громадської ради при Бобровицькій районній державній адміністрації


=================================================ПЛАН РОБОТИ
громадської ради при Бобровицькій районній державній адміністрації
на 2011 рік


1.Ознайомити громадськість і актив району з основними напрямками роботи громадської ради на сайті райдержадміністрації, на сторінках районної газети і на черговій колегії райдержадміністрації керівників управлінь і відділів РДА та сільських голів.

Березень 2011 р.

2.Визначити місце, дні та години прийому жителів району членами громадської ради.

Березень 2011 р.

Голова громадської ради

3.Проводити засідання громадської ради 1 раз на квартал, на яких розглядати ті питання, що будуть пропонуватися радою для розгляду на засіданнях колегії РДА та інші планові питання, а засідання президії – за потребою.

Протягом півріччя

Всі члени ради

4.Запропонувати колегії РДА заслухати звіт про роботу ВУЖКГ (благоустрій, ціни на воду та забезпечення водою населення в літній період)

Березень 2011 р.

Голова громадської ради

5.Вивчити питання про стан здійснення контролю за цінами на основні продукти харчування на продовольчих ринках та в торговій мережі району та запропонувати колегії РДА розглянути його на своєму засіданні.

Липень 2011 р.

Голова громадської ради

6.У 1 півріччі 2011 року на засіданні ради розглянути наступні питання:

а) Про роботу ВАТ ВУЖКГ

Березень 2011 р.

б) Про благоустрій приринкової території

Березень 2011 р.

в) Про вивезення сміття

Березень 2011 р.

г) Про відкриття нового автобусного маршруту у мікрорайоні Лукашівка

Березень 2011 р.

7.Постійно аналізувати надходження усних, письмових і електронних звернень жителів району і трудових колективів, після вивчення яких, при потребі, рекомендувати РДА розглянути їх на засіданнях колегії РДА

Протягом року

Всі члени ради

8.Створити постійно діючі та тимчасові комісії

Березень 2011 р.

Всі члени ради

9.Ознайомитися з планом роботи обласної громадської ради, внести певні корективи в план роботи громадської ради

Квітень 2011 р.

Голова громадської ради

10.У 2 півріччі 2011 року на засіданні ради розглянути наступні питання:

а) Стан злочинності у районі. Необхідність патрулювання ринку, вулиць та житлових мікрорайонів міста в денний та нічний час.

Серпень 2011 р.

б) Про стан надання медичних послуг населенню району

Серпень 2011 р.

в) Про хід виконання Програми зайнятості населення району на 2011 рік.

Серпень 2011 р.

д) Про стан харчування дітей в навчально-виховних закладах району

Грудень 2011 р.

е) Про роботу територіального центру обслуговування громадян щодо надання соціальних послуг різним категоріям населення

Грудень 2011 р.

є) Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік

Грудень 2011 р.

ж) Звіт голови громадської ради та затвердження плану роботи на 2012 рік. Підсумкове засідання.

Грудень 2011 р.

11.Членам громадської ради брати участь у публічних заходах

Постійно

12.Висвітлювати діяльність громадської ради у місцевих ЗМІ та на веб-сайті РДА

Постійно

=================================================Засідання громадської ради при райдержадміністрації22 березня проведено засідання громадської ради при райдержадміністрації. На засіданні були присутні представники 8 інститутів громадянського суспільства. Розглянуто питання створення комітетів Громадської ради, про обговорення та затвердження плану заходів громадської ради на І півріччя 2011 року. Відбулось обговорення кожного пункту плану та його затвердження. З метою вивчення питання благоустрою приринкової території м.Бобровиця створено та затверджено склад тимчасової комісії, до якої увійшли представники Спілки підприємців Бобровицького району О.Коротенко, районної організації Українського фонду допомоги інвалідам Чорнобиля П.Омеляшко, районного відділення Української спілки ветеранів Афганістану В.Акінцов, районної ради ветеранів О.Поддубна.

=================================================Комітети Громадської радиКомітет з питань медицини, освіти, реалізації молодіжної політики, з питань фізичної культури і спорту - Бородавко Л.М., Петренко В.М., Ковшун О.С.

Комітет з питань культури та духовності – Ярош Б.М., Дудка В.І.

Комітет з питань соціальної політики, соціального захисту - Харлан Л.М., Омеляшко П.І., Акінцов В.В.

Комітет з питань економіки та регіональної політики – Коротенко О.Г., Поддубна О.Т., Пінчук Л.М.