14 червня 2011

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою державиЗакону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписавУкази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»та«Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Президент України поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього закону.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Розпорядженнями голови Бобровицької РДА від 31.05.2011 №221 "Про доступ до публічної інформації" , від 29.12.2016 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.05.2011 №221" в районній державній адміністрації визначено особу, відповідальну за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та розроблено Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Бобровицька районна державна адміністрація.

Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату доручено забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено на загальний відділ апарату райдержадміністрації.