24 січня 2020

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (Закон ухвалений Верховною Радою України 13.01.2011, опублікований у газеті "Голос України" 09.02.2011, набув чинності 09.05.2011)

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Порядок складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Бобровицька районна державна адміністрація, здійснюється відповідно до розпорядження голови Бобровицької районної державної адміністрації від 21.01.2020 №6 "Про подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Бобровицька районна державна адміністрація".

Відповідальною особою за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації визначено Ляшенко Т.О., заступника голови районної державної адміністрації.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.05.2011 №221 "Про доступ до публічної інформації"

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.12.2016 №432 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.05.2011 №221"

 

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покласти на Бобровицьку районну державну адміністрацію, безпосередньо на Ляшенко Т.О., заступника голови районної державної адміністрації.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.11.2019 №221 "Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 13 листопада 2019 року №143/1403)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 №4 "Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.01.2017 №1 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.05.2018 №172 " Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 січня 2017 року № 1"

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.10.2019 №202 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.01.2017 № 1

 

************************************

Відповідно до ст..15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов`язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб`єктів владних повноважень, а саме про:

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім`я та по батькові, службові номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;