20 грудня 2012

Про внесення змін до рішення про районний бюджет на 2019 рік

Додаток 1

Додаток 2

Про районний бюджет Бобровицького району на 2020 рік

Додатки

Про звіт про викрнання районного бюджету за січень-вересень 2019 року

доходи 9 місяців

видатки 9 місяців

Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2019 року

Доходи за І півріччя 2019 року

Видатки за І півріччя 2019 року

Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 31-18 «Про районний бюджет на 2019 рік»

Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 31-18 «Про районний бюджет на 2019 рік»

Зміни до додатку

Додаткові кошти

Проект рішення Бобровицької районної ради «Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2019 року»

Виконання районного бюджету по доходах та видатках за І квартал 2019 року

Пояснювальну записку про виконання районного бюджету за І квартал 2019 року

Про районний бюджет на 2019 рік

Про районний бюджет на 2019 рік дод

Про районний бюджет на 2018 рік

Про районний бюджет на 2018 рік дод

Про звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік

НаказФВ ІНСТРУКЦІЯ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

НАКАЗ

НАКАЗ №22 Про затвердження Інструкції зз підготовки бюджетних запитів

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ РІК загальний (Форма 20__-1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ РІК загальний (Форма 20__-2)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 РІК додатковий (Форма 20__-3)

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ


Н А К А З

№3324 грудня 2013 року

м. Бобровиця

Про затвердження Інструкції з

підготовки бюджетних запитів

до проекту районного бюджету

на 2014 рік


Відповідно до вимог частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України та підпунктів 1 та 2 пункту 4 Положення про фінансове управління Бобровицької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням в.о. голови районної державної адміністрації від 12 листопада 2008 року № 107 ос


Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2014 рік, що додається.

2. Бюджетному відділу фінансового управління довести цей наказ до відома відділу планування доходів та аналізу виконання бюджету фінансового управління та головних розпорядників коштів районного бюджету, сільських та міської рад.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації Держан В.І. та начальника відділу планування доходів та аналізу виконання бюджету фінансового управління районної державної адміністрації Герасименко Г.О.

Начальник фінансового управління

А.І. ВелігорськийБобровицької райдержадміністраціїІнструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2014 рік

Додаток до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2014 рік

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ


Н А К А З

№3910 грудня 2012 року

м. Бобровиця


Про затвердження Інструкції з

підготовки бюджетних запитів

до проекту районного бюджету

на 2013 рік


Відповідно до вимог частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України та підпунктів 1 та 2 пункту 4 Положення про фінансове управління Бобровицької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням в.о. голови районної державної адміністрації від 12 листопада 2008 року № 107 ос


Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2013 рік, що додається.

2. Бюджетному відділу фінансового управління довести цей наказ до відома відділу планування доходів та аналізу виконання бюджету фінансового управління та головних розпорядників коштів районного бюджету, сільських та міської рад.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації Держан В.І. та начальника відділу планування доходів та аналізу виконання бюджету фінансового управління районної державної адміністрації Герасименко Г.О.

В.о.начальника фінансового управління

В.І.ДержанБобровицької райдержадміністрації

Згідно з оригіналом

Начальник фінансово-господарського

відділу, головний бухгалтер фінансового

управління Бобровицької районної

державної адміністрації

Н.М.Хіміч

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ фінансового управління

Бобровицької районної

державної адміністрації

10.12. 2012 № 39.ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету

на 2013 рік

Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України. Нею встановлюються організаційні та фінансові обмеження, яких зобов’язані дотримуватись усі розпорядники коштів районного бюджету в процесі підготовки бюджетних запитів на 2013 рік.

1. Загальні положення

1.1. Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на плановий рік доводиться до головного розпорядника в цілому, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.

1.2. Обсяг видатків спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійновідповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду бюджету. Формування дохідної частини спеціального фонду проводиться згідно з пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” з урахуванням внесених змін.

При заповненні бюджетних запитів на плановий рік необхіднозабезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження в 2011 році та стан фактичних надходжень у поточному.

1.3. Форми складаються послідовно. Всі показники повинні бути відображені в гривнях із закругленням до цілого(для прикладу „52800,00 грн.”).

1.4. Для аналізу показників, які застосовуються у формах бюджетного запиту на плановий рік,використовують дані звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України в області та показники, які затверджені на поточний рік, без урахування внесених змін(крім окремих форм таблиць, про які йдеться далі в цій Інструкції).

1.5. У формах бюджетного запиту показники за видатками розписуються за наступною економічною класифікацією бюджету: 2110, 2120, 2200 (з них: 2210, 2220, 2230, 2240), 2250, 2270, 2281, 2282, 2610, 2620, 2710, 2720, 2730, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160, 3210, 3240.

1.6. Розподіл обсягу видатків загального фонду бюджету має забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника коштів цього бюджету, виходячи з пріоритетів роботи, визначених на плановий та наступні за плановим два роки. Такий розподіл повинен врахувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями в плановому році.

1.7. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік, структура якого не відповідає вимогам Інструкції та листа щодо підготовки бюджетних запитів проекту районного бюджету,, фінансове управління райдержадміністрації має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність з даною вимогою. У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фінансове управління може самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника коштів.

1.8. Бюджетні запити на плановий рік складаються всіма головними розпорядниками коштів районного бюджету і в установленому порядку подаються ними фінансовому управлінню райдержадміністрації.

1.9. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст і повноту інформації бюджетного запиту.

1.10. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на 2013 рік, що є бюджетним правопорушенням, фінансове управління райдержадміністрації керуючись статтею 117 Бюджетного кодексу України може застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи згідно з діючим законодавством.

1.11. У разі надання необґрунтованих бюджетних запитів або з порушенням вимог цієї Інструкції може бути прийняте рішення щодо не включення цих бюджетних запитів до проекту районного бюджету на плановий рік.

1.12. При підготовці бюджетних запитів на 2013 рік необхідно врахувати норми Бюджетного кодексу України, проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, інших правових і нормативних актів, роз’яснень Міністерства фінансів України, листів фінансового управління райдержадміністрації.

1.13. Кожна форма бюджетного запиту підписується головним розпорядником бюджетних коштів (керівник та керівник фінансової служби) окремо.

1.14. Під час розробки бюджетного запиту слід керуватись типовими формами, розробленими Міністерством фінансів України.

2. Бюджетний запит на 2013 рік: загальний (Форма 2013-1) ( додаток 1)

2.1.Форма 2013-1 призначена для наведення узагальненого запиту головного розпоряднику коштів щодо прогнозу надходжень для забезпечення його діяльності (заповнюється в цілому по головному розпоряднику коштів та за кожним КТКВК).

2.2. У пункті 2.1 приводяться всі надходження за 2011 рік (звіт), 2012 рік (затверджено), 2013 рік (проект):

стосовно надходжень із загального фонду бюджету:

у рядку „Надходження із загального фонду бюджету” показники в графах 3, 7, 11 автоматично мають відповідати показникам граф 6, 10, 14; при цьому, граничний обсяг видатків загального фонду бюджету, що склався по рядку „Всього” у графі 14, не повинен перевищувати доведеного фінансовим управлінням граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на 2013 рік головному розпоряднику коштів у цілому.

стосовно надходжень із спеціального фонду бюджету:

у наступних рядках необхідно привести дані щодо кожного виду надходжень до спеціального фонду за таким переліком: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями (код 25010100); кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності (код 25010200); плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300); кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна (код 25010400); благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами (код 25020100); надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів (код 25020200), інші доходи спеціального фонду бюджету.

При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися вимогами статті 13 Бюджетного кодексу України. При цьому,надходження за кодом 25020200 „Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів” можуть плануватися головним розпорядником на 2013 рік за наявності відповідної підстави (укладена угода тощо).

2.3.У пункті 2.2 приводяться всі надходження, що прогнозуються на 2014 і 2015 роки) за спрощеною класифікацією доходів бюджету:

стосовно надходжень із загального фонду бюджету:

у рядку „Надходження із загального фонду бюджету” показники в графах 3, 7 автоматично мають відповідати показникам граф 6, 10;

стосовно надходжень із спеціального фонду бюджету:

у наступних рядках необхідно привести дані щодо прогнозних обсягів надходжень до спеціального фонду бюджету на наступні за плановим два роки в розрізі кожного виду надходжень до спеціального фонду за таким переліком: плата за послуги, що надаються бюджетними установами (код 25010000), інші джерела власних надходжень бюджетних установ (код 25020000),інші доходи спеціального фонду бюджету.

3. Бюджетний запит на 2013 рік: загальний (Форма 2013-2) (Додаток 2)

3.1. Форма 2013-2 є логічним продовженням Форми 2013-1, оскільки повинна містити ґрунтовний виклад розподілених граничних обсягів видатків на 2013 рік за кожною КТКВК головного розпорядника бюджетних коштів. Мета форми: представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту районного бюджету на 2013 рік (визначення пріоритетності тощо), а також здійснити прогноз надходжень спеціального фонду на наступні за плановим два роки.

3.2. У пункті 2наводиться розподіл обсягу видатків за функціональною структурою (відображаються всі КТКВК) на 2013 рік, порівняння з відповідними показниками 2011-2012 років, а також прогноз на 2014-2015 роки.

3.3.У пункті 3.1викладається запит головного розпорядника коштів на 2013 рік за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків у порівнянні із відповідними показниками 2011-2012 років. Таблиця заповнюєтьсяв цілому по головному розпоряднику коштів та за кожним КТКВК.

3.4.У пункті 3.3 викладається запит на 2014-2015 роки в розрізі економічної класифікації видатківу цілому по головному розпоряднику коштів, тобто, складається одна узагальнена таблиця.

3.5.3У пункті 4 структура видатків на оплату праці) заповнюються данів цілому по головному розпоряднику та за кожним КТКВК.Причому, показники проставляються з урахуванням КЕКВ 2110 „Оплата праці” та КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату”, (тобто, КЕКВ 2110 + КЕКВ 2120).

Також слід врахувати наступне:

Обов’язкові виплати включають:основну заробітну плату, обов’язкові надбавки і доплати, згідно із законодавством, в тому числі:

- тарифні ставки (оклади);

- надбавки за ранги державних службовців;

- надбавки за вислугу років;

- підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим ступенем);

- надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці;

- доплати за шкідливі умови праці;

- щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

- за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

- доплати за ненормований робочий день або за роботу у нічний час;

- інші доплати, надбавки та виплати, що носять обов’язковий характер.

Стимулюючі доплати та надбавки включають доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер, в тому числі:

- доплати та надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт тощо.

Премії: всі види преміальних виплат.

Матеріальна допомога: включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

- на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

- на соціально-побутові потреби, у т.ч.:

- при виході на пенсію тощо.

У останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом бюджету, що враховані також у спеціальному фонді (якщо існують такі посади).

3.6.У пункті 5 потрібно навести чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно із штатним розписом та фактично зайнятими посадами, починаючи з минулого (звітного 2011 року), 2012 і до трьох наступних років (по 2015 рік включно), що прогнозуються.

При цьому, кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків – у графі „загальний фонд”, штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків – у графі „спеціальний фонд”. У випадку, якщо відповідно до діючого законодавства працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду бюджету, одержують додаткову оплату праці зі спеціального фонду бюджету, або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку „штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпункті 4.

У графах „затверджено” необхідно привести показники відповідно до затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах.

У графах „фактично зайняті” привести відповідно кількість фактично зайнятих штатних одиниць на кінець 2011 року, а в 2012 році – станом на 01.12.2012.

3.7. У підпунктах 6.1 та 6.2 пункту 6 наводиться перелік районних програм, які передбачається виконувати з використанням коштів районного бюджетув 2013 році, а також виконання яких головний розпорядник проводив у 2011-2012 роках та передбачає здійснювати в 2014-2015 роках, із наведенням відповідних обсягів видатків.

3.8. Заповнення таблиць за пунктами 7.1, 7.2, 7.3 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в 2011-2012 та 2013 роках за загальним фондом бюджету в розрізі економічної класифікації видатків, а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на 2013 рік у відповідність з обсягами видатків на цей рік.Зазначені таблиці заповнюються в цілому по головному розпоряднику коштів.

3.9. До пункту 7.1:

У графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені на 2011 рік з урахуванням внесених змін;

у графі 4 – показники за 2011 рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державного казначейства України в області;

у графах 5-6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 „Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

графа 8-9 – сума кредиторської заборгованості, яка в 2011 році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

гр.10 – розрахунок зобов’язань за видатками, в тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок 2012 року).

3.10. До пункту 7.2:

У графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені на 2012 рік з урахуванням внесених змін на останню дату;

у графі 4 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок 2012 року (тотожна даним графи 6 підпункту 7.1);

у графах 5-6 та графах 10-11 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку в 2012 та у плановому (2013) роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету;

у графах 7 та 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими уточненими призначеннями на 2012 рік (або прогнозним обсягом видатків на 2013 рік) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного року).

3.11. До пункту 7.3:

У графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені на 2011 рік з урахуванням змін;

у графі 4 – показники за 2011 рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державного казначейства України в області;

у графах 5-6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок 2011 та 2012 років згідно зі звітом за формою № 7 „Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

у графі 7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок 2013 року;

у графах 9-10 – причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її ліквідації.

4. Бюджетний запит на 2013 рік: додатковий (Форма 2013-3) (додаток 3)

4.1. Лише після заповнення форм 2013-1 і 2013-2 у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків загального фонду бюджету на 2013 рік,може бути заповнена форма 2013-3, в якій треба привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсяги капітальних видатків на плановий рік (запити на збільшення видатків можливі лише за напрямками роботи, які згідно з нормативними актами є пріоритетними).

Зазначені пропозиції можуть розглядатися в ході доопрацювання проекту районного бюджету на плановий рік за умови, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів районного бюджету на 2013 рік.

4.2. У пункті 2.1 показники в графах 3, 4, 5 повинні співпадати з показниками в графах 4, 5, 6 пункту 2 форми 2013-2 за відповідними КТКВК. У графі 6 заповнюється лише додаткова потреба (+) до прогнозного обсягу на 2013 рік. У графі 7 – обґрунтування необхідності виділення додаткових коштів із загального фонду на 2013 рік в розрізі економічної класифікації видатків (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти), вплив у разі виділення або не виділення цих коштів на виконання в плановому році функцій, покладених на головного розпорядника коштів, зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення її реалізації.

В.о. начальника фінансового

управління Бобровицької

В.І.Держанрайонної державної адміністрації

Згідно з оригіналом

Начальник фінансово-господарського

відділу, головний бухгалтер фінансового

управління Бобровицької районної

державної адміністрації

Н.М.Хіміч